Ουσιώδης ο ρόλος εκπαιδευτικών και διαμεσολαβητών στη διαχείριση του μεταναστευτικού

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με τίτλο «Ταξίδι στο «ανήκειν». Από την υποδοχή στη συμπερίληψη: Εκπαιδευτικοί και διαμεσολαβητές ως «πόροι ελπίδας» στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος».

Η ημερίδα, που έλαβε χώρα στις 4 Νοεμβρίου 2023 στο Ηράκλειο Κρήτης, διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Έδρα UNESCO και Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης) και το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών μέσα στα πλαίσια του Εξ Αποστάσεως Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση».

Σκοπός της ημερίδας ήταν να θέσει ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού για τον ρόλο των εκπαιδευτικών και των διαμεσολαβητών ως «πόροι ελπίδας» για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Προκειμένου να ανταποκριθούμε με επιτυχία στον στόχο της διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος ή της ούτω καλούμενης «μεταναστευτικής κρίσης» οφείλουμε να δημιουργήσουμε «πόρους ελπίδας» για τη συμπερίληψη, καλλιεργώντας το αίσθημα του «ανήκειν» στην κοινωνία και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Οι «πόροι της (ισχυρής και βάσιμης) ελπίδας» περιλαμβάνουν ένα αλληλένδετο σύνολο διαρθρωτικών, πολιτισμικών και παιδαγωγικών στρατηγικών. Αρχικά, διαμέσου διαρθρωτικών στρατηγικών απαιτείται η ανάπτυξη σχολικού πλάνου, αναλυτικών προγραμμάτων, και προγραμμάτων επαγγελματικής μάθησης στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης και του διαπολιτισμού. Κατά δεύτερον, διάφορες πολιτισμικές στρατηγικές πρέπει να αξιοποιούνται για την ανάπτυξη της σχολικής κουλτούρας που προάγει το ήθος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Κατά συνέπεια, η σχολική κουλτούρα και η διαμεσολάβηση οφείλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία, τη μάθηση με γνώμονα την επιτυχία όλων ανεξαιρέτως των παιδιών, καθώς και την κουλτούρα διαπραγμάτευσης και επιχειρηματολογίας. Τέλος, οι παιδαγωγικές στρατηγικές και οι πρακτικές διαμεσολάβησης αφορούν στον ίδιο τον αναπροσανατολισμό της διαδικασίας της μάθησης και της διαπραγμάτευσης προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και του διαπολιτισμού.

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην ημερίδα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σχετικές παρουσιάσεις, να συζητήσουν και να υποβάλουν ερωτήματα στους/στις ομιλητές/τριες σχετικά με το περιεχόμενο και τις επαγγελματικές προοπτικές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης στο πλαίσιο του μεταναστευτικού ζητήματος.

Ομιλητές/τριες στην ημερίδα ήταν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές.

Την ημερίδα συντόνισαν ο Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Έδρα UNESCO Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η Δρ Χριστίνα Χατζησωτηρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και η Δρ Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημιού Πατρών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα εδώ.