Η εκπαίδευση με έμφαση στην ενσυναίσθηση μπορεί να μετριάσει συγκρούσεις που προκύπτουν από πολιτισμικές ανισότητες

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα με θέμα: «Μετανάστευση και Εκπαίδευση: Πολιτικές και πρακτικές σε μια περίοδο αστάθειας»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με τίτλο «Μετανάστευση και Εκπαίδευση: Πολιτικές και πρακτικές σε μια περίοδο αστάθειας». Σημαντικό συμπέρασμα της Ημερίδας είναι ότι η εκπαίδευση, η οποία δίνει έμφαση στην ενσυναίσθηση, την πολιτισμική νοημοσύνη και την προσαρμοστικότητα, μπορεί να μετριάσει τις συγκρούσεις που προκύπτουν από τις πολιτισμικές ανισότητες.

Η Ημερίδα, που έλαβε χώρα στις 2 Μαρτίου 2024 στη Θεσσαλονίκη, διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Έδρα UNESCO και Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης), το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών, την Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την Έδρα UNESCO του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης μέσα στα πλαίσια του Εξ Αποστάσεως Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση».

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η εξέταση των πολιτικών και πρακτικών που εφαρμόζονται για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος στην εκπαίδευση. Σε ένα τόσο περίπλοκο περιβάλλον, ο ρόλος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός στην προώθηση της συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ των πολιτισμικών ομάδων. Η Ημερίδα επεδίωξε να ρίξει φως στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί ιθύνοντες στα σύγχρονα πλουραλιστικά περιβάλλοντα και να εντοπίσει προοπτικές για τη δημιουργία πιο περιεκτικών και αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών. Η Ημερίδα επικεντρώθηκε επίσης στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών να αγκαλιάσουν τον πολιτισμικό πλουραλισμό, να αξιοποιήσουν τις πολιτισμικές αποχρώσεις και να προωθήσουν ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που ενδυναμώνει τον πολυπολιτισμικό μαθητικό πληθυσμό.

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην Ημερίδα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σχετικές παρουσιάσεις, να συζητήσουν και να υποβάλουν ερωτήματα στους/στις ομιλητές/τριες σχετικά με το περιεχόμενο και τις επαγγελματικές προοπτικές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης στο πλαίσιο του μεταναστευτικού ζητήματος. Ομιλητές/τριες στην ημερίδα ήταν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές.

Την Ημερίδα συντόνισαν ο Καθηγητής Παναγιώτης Αγγελίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διευθυντής Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η Δρ Χριστίνα Χατζησωτηρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η Δρ Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημιού Πατρών, η Καθηγήτρια ∆έσποινα Κλαβανίδου, ∆ιευθύντρια Έδρας UNESCO Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Δρ ∆έσποινα Αναγνωστοπούλου, ∆ιευθύντρια Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την Ημερίδα: https://www.youtube.com/watch?v=4vmtPA5fjZE.