Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το “Academic Industry Summit in Health 2023” στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας η πρώτη συνάντηση της Σχολής Επιστημών Ζωής και Υγείας με την πρόσφατα συσταθείσα Συμβουλευτική Επιτροπή της Σχολής με εκπροσώπους της Βιομηχανίας. Η Επιτροπή, που απαρτίζεται από εκπροσώπους εταιρειών από την Κύπρο και το εξωτερικό, έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Σχολής και της Βιομηχανίας σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η απασχόληση.

Η εκδήλωση, με τον τίτλο “Academic Industry Summit in Health 2023”, είναι ο προπομπός ενός ετήσιου συνεδρίου το οποίο θα είναι ανοιχτό στο κοινό και θα επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της βιομηχανίας. Ο απώτερος σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να δημιουργηθεί η ανάλογη κουλτούρα μεταξύ των δύο θεσμών προς όφελος της Υγείας και των ασθενών.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Νίκος Καρτακούλης, ο κ. Μιχάλης Γρηγορίου, εκ μέρους της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), και η κ. Δήμητρα Παλάοντα εκ μέρους του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγητής Κυριάκος Φελέκκης, παρουσίασε τη δομή και το όραμα της Σχολής Επιστημών Ζωής και Υγείας στους παρευρισκόμενους και ανέλυσε τους στόχους της Συμβουλευτικής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι «η σημερινή μέρα σηματοδοτεί μία νέα εποχή στη σχέση της Σχολής με τη Βιομηχανία και θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων».

Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Ερευνάς και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης, παρουσίασε τα προγράμματα και τους στόχους του ιδρύματος για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και εταιρειών στον τομέα της έρευνας.
Τέλος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Υγείας, Δρ. Χρίστος Πέτρου, και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακευτικής, Δρ. Ιωάννης Σαρηγιάννης, παρουσίασαν παραδείγματα συνεργασίας στον τομέα της έρευνας μεταξύ της Σχολής και της Βιομηχανίας.