Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Φυσικοθεραπείας & Αποκατάστασης (MSc)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων για εισδοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσικοθεραπεία & Αποκατάσταση (MSc) για το Χειμερινό εξάμηνο 2023.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Για Διδακτορικές Σπουδές στον Τομέα της Ενέργειας, Χειμερινό Εξάμηνο 2023

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνολογίας & Άνθρακα (Marine & Carbon Lab) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώνουν την προκήρυξη προσκλήσεων για υποβολή ενδιαφέροντος για την πλήρωση δυο (2) θέσεων ερευνητών στον τομέα της ενέργειας.

Προκήρυξη Θέσεων Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το Κοινό ΠΜΣ «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2023-2026

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, προκηρύσσουν θέσεις Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2026.

2023-07-18T13:02:46+03:00July 18th, 2023|Call for Applications, Fall 2023, News, School of Law|

Προκήρυξη Θέσεων Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το Κοινό ΠΜΣ «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2023-2026

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, προκηρύσσουν θέσεις Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2026.

2023-07-18T13:06:47+03:00July 18th, 2023|Call for Applications, Fall 2023, News, School of Law|

Call for Applications to the Doctorate (PhD) in Electrical Engineering | Fall 2023

For the Fall 2023 semester, the University of Nicosia announces the opening of a number of positions for admission to the Doctorate (PhD) in Electrical Engineering.

Call for Applications to the Doctorate (PhD) in Oil, Gas & Energy Engineering | Fall 2023

For the Fall 2023 semester, the University of Nicosia announces the opening of several positions for admission to the Doctorate (PhD) in Oil, Gas & Energy Engineering.

Call for Applications for the Doctoral (PhD) Programme in Nursing I Fall 2023

Call for Applications for the Doctoral (PhD) Program in Nursing I Fall 2023 Subject of the Call For the Fall 2023 semester, the University of Nicosia announces the opening of three (3) positions for [...]

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Νέα καταληκτική ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2023. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, προσφέρει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, 250 θέσεις για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική Λογιστική και Χρηματοοικονομική».

2023-06-07T11:35:59+03:00June 7th, 2023|Call for Applications, Fall 2023, Law, News, School of Law|

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Νέα καταληκτική ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2023. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, προσφέρει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, 300 θέσεις για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων».

2023-06-07T11:36:07+03:00June 7th, 2023|Call for Applications, Fall 2023, Law, News, School of Law|

Call for Applications for the Doctoral Programme in Business Administration

For the Fall 2023 semester, the University of Nicosia announces the opening of eleven (11) positions for admission to the Doctoral Programme (PhD) in Business Administration.

Call for Applications for the PhD Programme in Computer Science at the University of Nicosia | Fall 2023

For the Fall 2023 semester, the University of Nicosia announces the opening of ten (10) positions for admission to the Doctorate (PhD) in Computer Science. New Application Deadline: 30 June 2023.

Call for Applications to the Doctorate (PhD) in International Relations and European Studies | Fall 2023

For the Fall Semester 2023 the University of Nicosia announces the opening of up to three (3) positions for admission to the Doctorate Program (PhD) in International Relations and European Studies (Department of Politics and Governance).

Call for Applications to the Doctorate in Public Administration | Fall 2023

The University of Nicosia announces the opening of three positions for admission to the Doctorate (PhD) in Public Administration, for the Fall Semester 2023.

2023-05-04T16:38:53+03:00April 20th, 2023|Call for Applications, Fall 2023, Law, News, School of Law|

University of Nicosia Music Programme Announces On-site Auditions for Entry Into the Programme│Fall 2023

The University of Nicosia Music programme (BMus) is excited to announce on-site auditions for the academic year 2023-2024.

Call for Applications for the MSc Computational Design and Digital Fabrication (Distance Learning) │Fall 2023

For Fall 2023 semester, the Department of Architecture at the University of Nicosia in collaboration with the Institute of Experimental Architecture Hochbau at the University of Innsbruck announce the opening for admission to the Msc programme in Computational Design and Digital Fabrication.

Call for Applications for the Doctoral Programme in TESOL 2023-2024 at the University of Nicosia | Fall 2023

For Fall 2023 semester, the Department of Languages and Literature at the University of Nicosia announces the opening of six (6) positions for admission to the doctoral programme in the following areas.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία | Φθινόπωρο 2023

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει την διαθεσιμότητα δεκαπέντε (15) θέσεων για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία για το Χειμερινό Τετράμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2023-2024.

Call for Applications for the Master (MSc) in Clinical Psychology | Fall 2023

The University of Nicosia announces the opening of fifteen (15) positions for admission to the Master (MSc) in Clinical Psychology for the Fall 2023 semester of the academic year 2023-2024.

Call for Applications for the Master (MSc) in Counselling Psychology | Fall 2023

The University of Nicosia announces the opening of fifteen (15) positions for admission to the Master (MSc) in Counselling Psychology for the Fall 2023 semester of the academic year 2023-2024.

Go to Top