Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Φυσικοθεραπείας & Αποκατάστασης (MSc)

Το  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων για εισδοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσικοθεραπεία & Αποκατάσταση (MSc) για το Χειμερινό εξάμηνο 2023.

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: 15 Σεπτεμβρίου 2023

Τίτλος Σπουδών

Μάστερ στη Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση (MSc) με 2 κατευθύνσεις:

 • Κατεύθυνση Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας
 • Κατεύθυνση Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας

Διάρκεια Σπουδών: 1.5 έτος

Τίτλος Σπουδών: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μέθοδος Φοίτησης: Πλήρης Φοίτηση

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90

Προφίλ του Προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση στοχεύει να:

 • Συνδυάσει προχωρημένη θεωρητική, κλινική και πρακτική εκπαίδευση με σκοπό την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών αξιολόγησης και αποκατάστασης σε μια ποικιλία μυοσκελετικών και νευρολογικών προβλημάτων
 • Προσφέρει στους φοιτητές την ικανότητα να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες υγείας για τη διατήρηση της ψυχολογικής και σωματικής υγείας των ασθενών με μυοσκελετικές και νευρολογικές παθολογίες
 • Εξοπλίσει τους απόφοιτους με ικανότητες ώστε να κατανοούν και να συμμετέχουν στην έρευνα στους τομείς της μυοσκελετικής και νευρολογικής φυσικοθεραπείας
 • Εμβαθύνει στις πιο σύγχρονες τάσεις της έρευνας στον τομέα της μυοσκελετικής και νευρολογικής αποκατάστασης
 • Προάγει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη ενός σωστού κλινικού συλλογισμού που καθοδηγεί τις κλινικές αποφάσεις τόσο στην πρόληψη προβλημάτων από κακή στάση ή κίνηση, όσο και στην αποκατάσταση μετά από μυοσκελετικές ή νευρολογικές κακώσεις.
 • Ενισχύει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και την επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων για εξειδικευμένη κλινική πράξη βασισμένη στις διαθέσιμες επιστημονικές αποδείξεις (Evidence Based Practice) στους τομείς της μυοσκελετικής και της νευρολογικής αποκατάστασης.

Συντονιστές Προγράμματος

 • Συντονιστής Μυοσκελετικής Κατεύθυνσης: Δρ Μάνος Στεφανάκης PT, MManipTher, PhD: [email protected]
 • Συντονίστρια Νευρολογικής Κατεύθυνσης: Δρ Χριστίνα Μιχαηλίδου PT, MSc, PhD: [email protected]

Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Εισδοχής

 1. Αίτηση συμμετοχής: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την εισδοχή και ένταξή τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τον υποψήφιο, τα προσόντα του και σχετική εμπειρία. Την αίτηση αυτή μπορείτε να την συμπληρώσετε διαδικτυακά μέσω τις κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου unic.ac.cy ή αποστέλλοντας email στην Σύμβουλο Εισδοχής, κα Μέλανη Στρατή, στο [email protected] για να σας βοηθήσει με την διαδικασία.
 2. Ακαδημαϊκά προσόντα: Πτυχίο Φυσικοθεραπείας / Πτυχιούχοι συναφώς κλινικών κλάδων π.χ. Οστεοπαθητικής, Χειροπρακτικής, Εργοθεραπείας. Θα πρέπει να προσκομισθεί το απολυτήριο λυκείου, το αντίγραφο πτυχίο με την αναλυτική βαθμολογία.
 3. Βιογραφικό σημείωμα: Ένα ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα που εξειδικεύει όλες τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δραστηριότητες.
 4. Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με δύο (2) συστατικές επιστολές από πρόσωπα που τους γνωρίζουν από το ακαδημαϊκό και/ή το επαγγελματικό περιβάλλον τους. Τουλάχιστον η μία από τις συστατικές επιστολές θα πρέπει να προέρχεται από πανεπιστημιακό ίδρυμα όπου ο υποψήφιος έχει σπουδάσει στο παρελθόν.
 5. Γνώση αγγλικής γλώσσας:
  • Πτυχιακές σπουδές στα Αγγλικά ή
  • TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 550 paper-based, ή 213 computer-based, ή 79-80 internet-based ή
  • GCSE “0” Level με ελάχιστη βαθμολογία “C” ή
  • IELTS βαθμολόγια 6.5, ή
  • Επίπεδο ENG-100 στις εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας (English Placement Test) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
 6. Έκθεση προσωπικών στόχων: Οι υποψήφιοι αναμένεται να προσκομίσουν μία συνοπτική έκθεση, όπου θα επισημαίνουν τις προσωπικές και ακαδημαϊκές ικανότητές τους και θα αναφέρουν γιατί θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για εισδοχή στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και τις σκέψεις τους σχετικά με τις προσδοκίες και την αξία του προγράμματος αναφορικά με την προσωπική πρόοδο και την επαγγελματική εξέλιξή τους.
 7. Τελική αξιολόγηση: Η επιτροπή του μεταπτυχιακού προγράμματος, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των υποψηφίων που θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα, θα αποφασίσει αξιοκρατικά και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιοι είναι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα του μεταπτυχιακού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος, Δρ Μάνο Στεφανάκη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία εισδοχής ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Σύμβουλο Εισδοχής, Μέλανη Στρατή στο 22841674 ή ηλεκτρονικά στο [email protected].