Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα (ΒSc) στην Επιστήμη του Αθλητισμού και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) στην Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα νέων θέσεων για εισδοχή στο  Προπτυχιακό Πρόγραμμα (ΒSc) στην Επιστήμη του Αθλητισμού και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) στην Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής, για το χειμερινό εξάμηνο 2023 – 2024.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα (ΒSc) στην Επιστήμη του Αθλητισμού

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα (ΒSc) στην Επιστήμη του Αθλητισμού είναι το πρώτο πρόγραμμα  που λειτούργησε στην Κύπρο και το πιο μέγάλο στον εν λόγω τομέα. Πρόκειται για ένα σύγχρονο, τετραετές πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, το οποίο εμπλουτίζεται τόσο από θεωρία, όσο και από πρακτική άσκηση.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα και έχει στόχο να μεταδώσει τη γνώση και να αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών/τριων μέσω σύγχρονης και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον τομέα της Επιστήμης του Αθλητισμού και της Άσκησης, συμπεριλαμβανομένης και της Φυσικής Αγωγής.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Γυμναστών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, που αποτελεί προϋπόθεση για την εξάσκηση του επαγγέλματος του γυμναστή στην Κύπρο. Επίσης, με την απόκτηση πτυχίου στον συγκεκριμένο τομέα, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δικαιούνται να εγγραφούν στον κατάλογο Διορισίμων και να παρακαθίσουν στις εξετάσεις για διορισμό στο δημόσιο ως καθηγητές Φυσικής Αγωγής σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, που αξιοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, όπως το γυμναστήριο UFIT και το Εργαστήριο Σωματικής Απόδοσης, όπου πραγματοποιείται ποιοτική έρευνα με διεθνή αναγνώριση αλλά και εργομετρικές εξετάσεις σε αθλητές υψηλού επιπέδου.

Το προππτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμης του Αθλητισμού προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν, εάν επιθυμούν, και τομέα κατεύθυνσης, ώστε να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση πάνω παρεμφερή θεματική ενότητα.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες μπορούν ανάμεσα στους εξής τομείς κατεύθυνσης:

  1. Αθλητική Προπονητική
  2. Ανάπτυξη Φυσικής Κατάστασης σε Γυμναστήρια και Κέντρα Άσκησης
  3. Άσκηση, Φυσική Κατάσταση και Υγεία

Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση σε περαιτέρω μεταπτυχιακές (MSc, MA, MRes, MPhil) και διδακτορικές σπουδές, όπως στην Επιστήμη του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής γενικότερα ή πιο συγκεκριμένα στη Φυσιολογία του Αθλητισμού, στην Αθλητική Διατροφή, στη Φυσική κατάσταση και Υγεία, στην Κλινική Εργοφυσιολογία, στη Δύναμη και Αερόβια Κατάσταση, στην Προπονητική, στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και στην Αθλητική Εκπαίδευση.

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες και οικονομική στήριξη σε προπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης (30 ECTS/τετράμηνο), υπό τη μορφή υποτροφιών ακαδημαϊκής επίδοσης, οικονομικής κατάστασης, αθλητικών υποτροφιών, καθώς και υπό τη μορφή προγραμμάτων που συνδυάζουν εργασία στην πανεπιστημιούπολη και σπουδές.

MSc στην Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) στην Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής αποτελεί  αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με δύο κατευθύνσεις: 1) Άσκηση, Φυσική Κατάσταση & Υγεία και 2) Φυσική Αγωγή και Αθλητική Παιδαγωγική.

Για τις ανάγκες του προγράμματος αξιοποιείται ένα άρτια εξοπλισμένο και σύγχρονο εργαστήριο σωματικής απόδοσης, που λειτουργεί ως πλατφόρμα έρευνας και εκπαίδευσης των φοιτητών. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονης τεχνολογίας μηχανήματα για τη διεξαγωγή ερευνών και δοκιμών άσκησης για τη διευκόλυνση της βέλτιστης ανθρώπινης υγείας και μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης.

Πρόκειται για ένα ευέλικτο, καινοτόμο και προσβάσιμο πρόγραμμα, ιδανικό ακόμα και για άτομα που ήδη εργάζονται. Παρέχει σύγχρονες και επίκαιρες γνώσεις και στοχεύει στην καλύτερη δυνατή εφαρμογή των νέων τάσεων στους τομείς της άσκησης και της σωματικής δραστηριότητας.

Οι καθηγητές του προγράμματος συνδυάζουν υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και εμπειρία σε όλους τους τομείς της Επιστήμης της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω σπουδών σε Διδακτορικό επίπεδο.