Προκήρυξη Θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές στις Επιστήμες Αγωγής 2024-2025 | Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών

Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις (καταληκτική ημερομηνία 31 Μαρτίου 2024) στο διδακτορικό πρόγραμμα Επιστήμες Αγωγής για τις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

Ερευνητικός σύμβουλος: Καθ. Χαράλαμπος Βρασίδας
Επικοινωνία:vrasidas.c@unic.ac.cy 

 • Μία (1) θέση στις ερευνητικές περιοχές: «Εικονική πραγματικότητα (XR), Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική, υπολογιστική σκέψη και ανάλυση δεδομένων σε ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα». 
 • Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Eπαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, Θετική Εκπαίδευση, ψυχική ανθεκτικότητα, και το ευ ζην (wellbeing) των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών». 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το διεθνές ερευνητικό κέντρο CARDET ανακοινώνουν 2 πλήρως χρηματοδοτούμενα διδακτορικά για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2025 για τα πιο πάνω θέματα. 

Μέρος της υποτροφίας προϋποθέτει ότι οι υποψήφιοι/ες θα εργαστούν σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα υπό την επίβλεψη της ομάδας του CARDET και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Επιπρόσθετα με την κάλυψη των διδάκτρων, θα δοθεί και μισθός, ανάλογα με την εμπλοκή και εμπειρία των υποψηφίων.  

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα: 

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Ερευνητικός σύμβουλος: Καθ. Αλέξης Πέτρου
Επικοινωνία:petrou.a@unic.ac.cy 

 • Μία θέση (1) στην ερευνητική περιοχή: «Διδάσκοντας Φιλοσοφία και μαθαίνοντας να φιλοσοφούμε στην προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση (Φιλοσοφία για/με παιδιά) – Οι περιπτώσεις της Κύπρου και της Ελλάδας». 
 • Μία θέση (1) στην ερευνητική περιοχή: «Η φιλοσοφία του Rudolph Steiner και η εκπαίδευση Waldorf – Αναλυτικά προγράμματα, και εφαρμογές». 

Ερευνητική σύμβουλος: Καθ. Έλενα Παπαναστασίου
Επικοινωνία:papanastasiou.e@unic.ac.cy 

 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Αξιοποίηση των Process Data στην Αξιολόγηση και στην Έρευνα». 
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Αξιολόγηση στην εκπαίδευση». 
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Αξιοποιώντας δεδομένα από τη διεθνή έρευνα TIMSS για τη βελτίωση της εκπαίδευσης». 

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα: 

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η καλή γνώση μαθηματικών ή προγραμματισμού είναι επιπρόσθετο προσόν. 

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Μαρία Ευαγόρου
Επικοινωνία:evagorou.m@unic.ac.cy 

 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή». 

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα: 

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. 

Δυνατότητα εργοδότησης σε σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα που έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Ελισάβετ Πίτρη
Επικοινωνία:pitri.e@unic.ac.cy 

Μέχρι πέντε (5) θέσεις στις πιο κάτω ερευνητικές περιοχές: 

 • Εικαστική έκφραση, οπτικός γραμματισμός και διαμόρφωση ταυτότητας στον 21ο αιώνα. 
 • Εκπαιδευτική διαχείριση/ αμφισβήτηση/ενίσχυση εικαστικών εμπειριών στο σπίτι, στα σχολεία και στις κοινότητες. 
 • Μορφές και πλαίσια εικαστικών παιχνιδιών για ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης του ατόμου. 
 • Στάδια και χαρακτηριστικά της δημιουργικής εικαστικής διαδικασίας στην εκπαίδευση.

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα
Επικοινωνία:rodosthenous.m@unic.ac.cy 

 • Μια (1) θέση σε ερευνητικές περιοχές που αφορούν τη Λογοτεχνία ενηλίκων, εφήβων και παιδιών. Η έρευνα μπορεί να είναι αποκλειστικά σε ζητήματα θεματικής ενός ή περισσότερων λογοτεχνικών έργων ή/και σε θέματα διδακτικής της Λογοτεχνίας. 

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα: 

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 • Μαθήματα ειδίκευσης Λογοτεχνίας ή πτυχίο στη Φιλολογία ή μεταπτυχιακό τίτλο στη Φιλολογία 

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Αγνή Στυλιανού-Γεωργίου
Επικοινωνία:stylianou.a@unic.ac.cy 

 Μέχρι τέσσερις (4) θέσεις στις πιο κάτω ερευνητικές περιοχές: 

 • «Ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης 21ου αιώνα σε διεπιστημονικά περιβάλλοντα μάθησης». 
 • «Δημιουργικός διδακτικός σχεδιασμός στο σχολείο αξιοποιώντας γνωστικά εργαλεία». 
 • «Ανάπτυξη της μεταγνωστικής ικανότητας αξιοποιώντας πολυτροπικά κείμενα». 
 • “Ανάπτυξη ικανότητας εναλλαγής θέασης σε διαλογικές συζητήσεις αξιοποιώντας εικονοβιβλία χωρίς λόγια” 
 • “Δυνατότητες χώρων (μουσεία, makersaces) για δημιουργική μάθηση». 

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα: 

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Χριστίνα Χατζησωτηρίου
Επικοινωνία:hadjisoteriou@unic.ac.cy 

 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Μαθητική ηγεσία για τη συμπερίληψη ή/και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση». 
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Αξιοποιώντας τις «κοινότητες μάθησης και πρακτικής» ως εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε ζητήματα συμπερίληψης ή/και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης». 
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Μαθητική έρευνα για τη συμπερίληψη ή/και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση» 

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα: 

 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας στον γραπτό λόγο. 

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Χριστιάνα Καρούσιου
Επικοινωνία:karousiou.c@unic.ac.cy 

 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Οι Μαθητές/τριες ως Παράγοντες Αλλαγής: Συμμετοχή στη Σχολική Βελτίωση μέσω του Προγράμματος “Μαθητές ως Ερευνητές” ». 
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Οι μαθητές/τριες ως συνερευνητές/τριες στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας». 
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή:«Σχολική ηγεσία και Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: Η Ηγετική Ανάπτυξη συναντά τη Σχολική Βελτίωση» 

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα: 

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. 

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Λευκή Κουρέα
Επικοινωνία:kourea.l@unic.ac.cy 

Μέχρι τέσσερις (4) θέσεις στις πιο κάτω ερευνητικές περιοχές: 

 • Διδακτικές παρεμβάσεις για μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς στη γενική τάξη για βελτίωση μαθησιακών και κοινωνικών αποτελεσμάτων. 
 • Αναγνωστικές παρεμβάσεις για ανάπτυξη φωνολογικής ενημερότητας, αναγνωστικής ευχέρειας, κατανόησης ή λεξιλογίου για μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες μάθησης στη γενική τάξη. 
 • Σχολικές παρεμβάσεις για βελτίωση σχολικού κλίματος, κοινωνικών και μαθησιακών αποτελεσμάτων και αυτοβελτίωση εκπαιδευτικών. 
 • Η επίδραση του Σχολικού Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς στα μαθησιακά και κοινωνικά αποτελέσματα παιδιών Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα: 

 • Διδακτική εμπειρία σε τάξη. 
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. 

Ερευνητικός σύμβουλος: Δρ. Κυριάκος Δημητρίου
Επικοινωνία: [email protected]

 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: “Η γλώσσα της ειδικής εκπαίδευσης: ετικετοποίηση, στερεότυπα και στιγματισμός”.  
 • Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: “Ο ρόλος των πολιτισμικών αναπαραστάσεων της αναπηρίας στην κοινωνική καταπίεση και τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία”.  

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα: 

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ.Έφη Νησιφόρου
Επικοινωνία:nisiforou.e@unic.ac.cy 

 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή της «Εξ αποστάσεως και Ηλεκτρονικής Μάθησης» με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εξατομικευμένων μαθησιακών περιβαλλόντων». 
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή των «Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία και Μάθηση» με έμφαση στα διαδραστικά παιχνίδια, Εικονική / Επαυξημένη / Μικτή Πραγματικότητα ή/και Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση».

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εξαιρετικές γνώσεις χειρισμού τεχνολογίας και ικανότητα γρήγορης εκμάθησης νέων τεχνολογιών. 

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Αγγέλα Χατζηπαντελή
Επικοινωνία:hadjipanteli.a@unic.ac.cy 

 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «H τέχνη του δράματος στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη των αρετών». 
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Το θεατρικό παιχνίδι ως διδακτικό εργαλείο και η παιδαγωγική του αξία». 
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Θεατρική αγωγή και καλλιτεχνία του δασκάλου: Αξιοποίηση ποιητικών, κοινωνικών και ηθικών αρετών». 

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα: 

 • Βασική επαφή και εξοικείωση με την έρευνα στα πεδία του δράματος στην εκπαίδευση, της θεατρικής αγωγής και του θεατρικού παιγνιδιού, με πιο κατάλληλη συνθήκη τις μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Master σε αυτά τα πεδία. 

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Ευδοκία Πίττα
Επικοινωνία:pitta.ev@unic.ac.cy 

 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Ενίσχυση της σχολικής επίδοσης των παιδιών μέσω της μορφολογικής επίγνωσης» 
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Μορφολογική επίγνωση και δεξιότητες γραπτού λόγου σε μαθητές/μαθήτριες με δεύτερη/ξένη γλώσσα την ελληνική στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Αργυρώ Φελλά
Επικοινωνία: fella.a@unic.ac.cy 

 • Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή «Η συνεισφορά διαφόρων γνωστικών και γλωσσικών παραγόντων στην ερμηνεία των αναγνωστικών δυσκολιών στην ελληνική γλώσσα».  
 • Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή «Σχεδιασμός και εφαρμογή αναγνωστικών παρεμβατικών προγραμμάτων (π.χ., ανάπτυξη φωνολογικής επίγνωσης, αναγνωστικής ευχέρειας κλπ.)». 

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:  

 • Διδακτική εμπειρία σε τάξη.  
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.  

Γενικά κριτήρια εισδοχής

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε επίπεδο Master, από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. 

 Επιπλέον απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

 • Συμπληρωμένη αίτηση. 
 • Βιογραφικό σημείωμα. 
 • Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο των προσόντων/πτυχίων. 
 • Επίσημο αποδεικτικό σπουδών στο οποίο να παρουσιάζονται όλα τα μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με τις αντίστοιχες επιδόσεις. Τουλάχιστον ένα από τα πτυχία πρέπει να είναι από τον χώρο της εκπαίδευσης. 
 • Ερευνητική πρόταση (μέχρι 5000 λέξεις) που θα προσδιορίζει το ερευνητικό πρόβλημα, θα παρουσιάζει αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας και θα εξηγεί την ερευνητική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. 
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 
 • Δυο πρόσφατες συστατικές επιστολές (γραμμένες την παρούσα ακαδημαϊκή χρονιά) από Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων, οι οποίες αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (christodoulou.a@unic.ac.cy). 

Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά τη Μεταπτυχιακή Εργασία που τυχόν έχει εκπονήσει καθώς και άλλα δημοσιεύματα. 

Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα πιο πάνω δικαιολογητικά ή που δεν αφορούν τη θεματολογία των προκηρυγμένων θέσεων δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα αξιολογούνται.  

Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας 

Οι υποψήφιοι πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paperbased ή 213 για εξέταση computerbased, ή Internetbased TOEFL (iBT) με βαθμολογία τουλάχιστον 79-80 ή GCSEOLevel με ελάχιστο βαθμό “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5. 

Καταληκτική ημερομηνία:31 Μαρτίου 2024 

Έναρξη προγράμματος:Χειμερινό Εξάμηνο 2024