Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνεδρίαση του προγράμματος «VHEalthLab»

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία εικονικών εργαστηρίων Βιολογίας

Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνεδρίαση του προγράμματος «Virtual Health Lab in Higher Education- VHEalthLab», στις 1-2 Φεβρουαρίου. Σε αυτήν παρέστησαν εκπρόσωποι οργανισμών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Ρουμανία.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρία, η συντονίστρια του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Δρ Στέλλα Νικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας στη Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας ανοιχτής πρόσβασης εργαστηρίων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις Επιστήμες Υγείας ως τρόπος υποκατάστασης ή υποστήριξης της δια ζώσης εργαστηριακής εργασίας.

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων που ακολούθησαν συζητήθηκε με λεπτομέρεια ο σχεδιασμός των εργαστηρίων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η δημιουργία παιδαγωγικών οδηγιών και προώθησης των εικονικών εργαστηρίων από το University of Santiago de Compostela και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και την ενσωμάτωση του υλικού στην εκπαιδευτική πλατφόρμα από την Ascendia SA. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανοικτή πρόσβαση του υλικού όπως και στην προσβασιμότητα από ανθρώπους με μαθησιακές δυσκολίες.

Σχετικά με το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα “VHEalthLab” ξεκίνησε επίσημα τον Δεκέμβριο του 2023 και χρηματοδοτείται για δύο χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ Cooperation partnerships in Higher Education). Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος φορέας του προγράμματος, ενώ από την Κύπρο συμμετέχει επίσης το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Βασικός στόχος του είναι η δημιουργία εικονικών εργαστηρίων (Virtual Labs – VL) Βιολογίας. Τα εργαστηριακά πειράματα αποτελούν ένα ζωτικής σημασίας εκπαιδευτικό εργαλείο. Βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η επίλυση σύνθετων προβλημάτων, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η συνεργασία. Το κλείσιμο των σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας έφερε στην επιφάνεια πολυάριθμα προβλήματα στη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων STEM, τόσο στην Τριτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα δια ζώσης εργαστήρια, μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν τον κανόνα, αλλά η χρήση των VL κερδίζει έδαφος, τόσο σε τομείς STEM, όσο και σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα.

Τα περισσότερα διαθέσιμα υψηλής ποιότητας VL είτε δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμα είτε δεν είναι κατάλληλα για τα προγράμματα σπουδών που εφαρμόζονται. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο κόσμος της εκπαίδευσης αντιμετώπισε την πρόκληση του πώς οι μαθητές θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν την εργαστηριακή εργασία τους και να αποκτήσουν τις προαναφερθείσες δεξιότητες και ικανότητες χωρίς να χρειάζεται φυσική παρουσία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Συντονίστρια του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο [email protected] ή μέσω τηλεφώνου, στο 22841783.