Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία Διάλεξη για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος από Δραστηριότητες Παραγωγής Υδρογονανθράκων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε διάλεξη που διοργανώθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, 2023 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με θέμα τη ρύπανση της θάλασσας της Ανατολικής Μεσογείου από δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Την διάλεξη παρέδωσε ο Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης στα πλαίσια του μαθήματος Ενεργειακή Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων, του Προπτυχιακού προγράμματος Διαχείρισης Ενέργειας, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Η διάλεξη εστίασε στον ρόλο που διαδραματίζει η Ανατολική Μεσόγειος ως διάδρομος μεταφοράς πετρελαίου και άλλων καυσίμων μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Ανάμεσα σε άλλα, στη διάλεξη παρουσιάστηκαν προηγμένες μέθοδοι εντοπισμού με τη χρήση δορυφορικών λήψεων και πρόγνωσης διασποράς υγρών καυσίμων, τόσο στη θάλασσα, όσο και προς τις ακτές.

Επιπλέον, έγινε ειδική αναφορά στα υγρά συμπυκνώματα φυσικού αερίου (gas condensates), που παράγονται από την εξόρυξη φυσικού αερίου στην Λεκάνη της Λεβαντίνης. Με τη χρήση αριθμητικών μοντέλων και προσομοιώσεων, παρουσιάστηκαν παραδείγματα διασποράς των υδρογονανθράκων, τόσο από δυνητικά, όσο και από πραγματικά περιστατικά ρύπανσης από γειτονικές χώρες σε διάφορες ακτές, λαμβάνοντας υπόψιν τα θαλάσσια ρεύματα, τον κυματισμό και τους άνεμους.

Αναλύθηκε επίσης η πιθανότητα εναπόθεσης υγρών καυσίμων στην ακτογραμμή της Κύπρου και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της στον τουρισμό. Σημαντικό αντικείμενο της διάλεξης αποτέλεσε ο τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών και η ανάγκη για επιπλέον μέσα και εξοπλισμό που απαιτούνται για τη διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων.

Η διάλεξη έκλεισε με συζήτηση και παραπομπή στην πλούσια βιβλιογραφία που άπτεται του αντικειμένου της αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από την διαρροή υδρογοναθράκων.