Γραφείο Διασύνδεσης Παν. Λευκωσίας: Γέφυρα με τις επιχειρήσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας λειτουργεί σαν μια γέφυρα επικοινωνίας των φοιτητών με την αγορά εργασίας. Κύρια αποστολή του γραφείου είναι η τοποθέτηση φοιτητών στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών τους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία για απόκτηση μιας αρχικής εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο των σπουδών τους, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο εργασιών που έχει δημιουργήσει το Γραφείο Διασύνδεσης με διάφορες επαγγελματικές δομές και με τη συνεχή καθοδήγηση των στελεχών του γραφείου γίνονται οι ανάλογες ενέργειες για αντιστοίχιση και τελικά ένταξη των φοιτητών στις κατάλληλες γι’ αυτούς επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο 50% των φοιτητών που έχει λάβει μέρος στο πρόγραμμα προσφέρθηκε θέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ενώ, το 70% των φοιτητών έχει αποδεχθεί την προσφορά, εξασφαλίζοντας έτσι μια θέση εργασίας στους Οργανισμούς που είχαν αρχικά τοποθετηθεί.

Μέσω του προγράμματος οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ταλέντα, να εξετάζουν πώς αυτά ταιριάζουν στο δικό τους επιχειρηματικό περιβάλλον και κουλτούρα και σε περίπτωση που θεωρούν ότι κάποια απ’ αυτά τα ταλέντα πληρούν τα κριτήριά τους, να τα προετοιμάσουν κατάλληλα για ομαλή ένταξη.

Αδιαμφησβήτητα, ο ρόλος του είναι σημαντικός, καθώς δίνει τα εφόδια στους φοιτητές για να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με μεγαλύτερη ευκολία.

Τα Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, λειτουργούν στο πλαίσιο του ομώνυμου Έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη λειτουργία τους, συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της σύνδεσης της Πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας και τις πραγματικές της ανάγκες, προς όφελος της ανάπτυξης του τόπου.

Source: Γραφείο Διασύνδεσης Παν. Λευκωσίας: Γέφυρα με τις… | IN Business News | Υπηρεσίες