Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Φυσικοθεραπείας & Αποκατάστασης (MSc)
Κατεύθυνση Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας
Κατεύθυνση Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας

Τίτλος Σπουδών

Μάστερ στη Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση (MSc) με 2 κατευθύνσεις

 • Κατεύθυνση Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας
 • Κατεύθυνση Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας

Διάρκεια Σπουδών

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα ή 1,5 έτη κι απαιτεί τη συμπλήρωση 90 ECTS.

Μέθοδος Φοίτησης / Παράδοσης Μαθημάτων

Πλήρης ή μερική Φοίτηση.

Τα μαθήματα και τα πρακτικά εργαστήρια του προγράμματος παραδίδονται πρόσωπο με πρόσωπο σε ένα Σαββατοκύριακο το μήνα. Τα μαθήματα έχουν είτε μόνο θεωρητικό μέρος, είτε θεωρητικό και πρακτικό μέρος και πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις και στα εργαστήρια του Προγράμματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η διαδικασία μάθησης διευκολύνεται και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle όπου αναρτάται όλο το υλικό των μαθημάτων.  

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

Προφίλ του Προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση στοχεύει να:

 1. Συνδυάσει προχωρημένη θεωρητική, κλινική και πρακτική εκπαίδευση με σκοπό την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών αξιολόγησης και αποκατάστασης σε μια ποικιλία μυοσκελετικών και νευρολογικών προβλημάτων
 2. Προσφέρει στους φοιτητές την ικανότητα να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες υγείας για τη διατήρηση της ψυχολογικής και σωματικής υγείας των ασθενών με μυοσκελετικές και νευρολογικές παθολογίες
 3. Εξοπλίσει τους απόφοιτους με ικανότητες ώστε να κατανοούν και να συμμετέχουν στην έρευνα στους τομείς της μυοσκελετικής και νευρολογικής φυσικοθεραπείας
 4. Εμβαθύνει στις πιο σύγχρονες τάσεις της έρευνας στον τομέα της μυοσκελετικής και νευρολογικής αποκατάστασης
 5. Προάγει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη ενός σωστού κλινικού συλλογισμού που καθοδηγεί τις κλινικές αποφάσεις τόσο στην πρόληψη προβλημάτων από κακή στάση ή κίνηση, όσο και στην αποκατάσταση μετά από μυοσκελετικές ή νευρολογικές κακώσεις.
 6. Ενισχύει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και την επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων για εξειδικευμένη κλινική πράξη βασισμένη στις διαθέσιμες επιστημονικές αποδείξεις (Evidence Based Practice) στους τομείς της μυοσκελετικής και της νευρολογικής αποκατάστασης.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 1. Αξιολογούν διάφορες παθολογικές καταστάσεις με δομημένο τρόπο, να καταγράφουν τα ευρήματα τους και να σχεδιάζουν θεραπευτικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση τους με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές αποδείξεις (Evidence Based Physiotherapy).
 2. Εφαρμόζουν σωστούς, έγκυρους και αξιόπιστους τρόπους μυοσκελετικής και νευρολογικής αξιολόγησης που να οδηγούν σε προγράμματα αποκατάστασης εξειδικευμένα ανά περίπτωση
 3. Επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά προς τους ασθενείς και τους άλλους ειδικούς και να αποτελούν ενεργό και ισότιμο μέλος μιας ομάδας επιστημόνων υγείας
 4. Προσφέρουν τις γνώσεις τους στους ασθενείς και να τους συμβουλεύουν για την πρόληψη, και την αποκατάσταση μετά από κακώσεις ή παθήσεις μυοσκελετικής και νευρολογικής αιτιολογίας
 5. Κατανοούν τις ενδείξεις και αντενδείξεις της εφαρμογής τεχνικών και μεθόδων θεραπείας στην αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων
 6. Εφαρμόζουν τους κώδικες βιοηθικής, να επιδεικνύουν προστασία της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και να σέβονται τις αποφάσεις τους
 7. Αναλύουν και συνθέτουν κριτικά την διαθέσιμη βιβλιογραφία στον τομέα της φυσικοθεραπείας
 8. Ερμηνεύουν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία στο χώρο των βασικών επιστημών (ανατομία, φυσιολογία, εμβιομηχανική, νευροεπιστήμες, κ.ά.) και να αναθεωρούν ανάλογα την κλινική τους πράξη
 9. Κατανοούν τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες όποτε αυτό είναι απαραίτητο

Επαγγελματικό Προφίλ Αποφοίτων

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες Φυσικοθεραπευτές που χρειάζονται να ειδικευτούν στην αντιμετώπιση μυοσκελετικών ή νευρολογικών προβλημάτων και παθήσεων.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν με το πέρας των σπουδών τους να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ως υπάλληλοι φυσικοθεραπευτές, σε δημόσια νοσοκομεία και κλινικές, σε αθλητικά σωματεία και σε κέντρα αποκατάστασης ως εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές. Επίσης θα μπορούν να αυτό-απασχοληθούν στον Ιδιωτικό Τομέα σαν ειδικευμένοι Φυσικοθεραπευτές στους τομείς της Μυοσκελετικής και Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

Πλεονεκτήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση

 1. Το Πρόγραμμα είναι μοναδικό γιατί, σε σχέση με άλλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του εξωτερικού, συνδυάζει θεωρητική γνώση με πρακτικές εφαρμογές στη Μυοσκελετική και Νευρολογική Αποκατάσταση
 2. Είναι το πρώτο μεταπτυχιακό στην Κύπρο που οδηγεί σε εξειδίκευση στους δυο βασικούς πυλώνες της Φυσικοθεραπείας: την Μυοσκελετική και Νευρολογική Αποκατάσταση
 3. Οι καθηγητές διαθέτουν πλούσια κλινική και ερευνητική εμπειρία στους δυο βασικούς τομείς της Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης
 4. Υποστηρίζεται από σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις τόσο για εργαστηριακές όσο κι για ερευνητικές εφαρμογές
 5. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κυρίως σε Σαββατοκύριακα ώστε να είναι εφικτή η φοίτηση και για εργαζόμενους
 6. Η δομή του προγράμματος προσφέρει ευελιξία στη φοίτηση και την επιλογή των μαθημάτων

Υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης και των δυο κλινικών εξειδικεύσεων με παράταση του χρόνου σπουδών

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

A/A Τύπος Μαθημ. Κωδικός Μαθημ. Όνομα Μαθήματος Ώρες ECTS
A ΕΞΑΜΗΝΟ (ΚΟΙΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)
1 Υ MPTY-501G Προηγμένη Βιοστατιστική 4 10
2 Υ MPTY-502G Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας 2 5
A ΕΞΑΜΗΝΟ (ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)
3 Υ MPTY-513G Βιολογία Συνδετικού Ιστού 2 5
4 Υ MPTY-514G Μυοσκελετική Αποκατάσταση Ι 4 10
A ΕΞΑΜΗΝΟ (ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)
5 Υ MPTY-523G Κλινική Νευροφυσιολογία 2 5
6 Υ MPTY-524G Νευρολογική Αποκατάσταση Ι 4 10
        TOTAL 30
B ΕΞΑΜΗΝΟ (ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)
7 ΥΚ MPTY-515G Μυοσκελετική Αποκατάσταση II 4 10
8 ΥΚ MPTY-516G Φυσιολογία της Άσκησης 2 5
9 ΥΚ MPTY-517G Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων 4 10
10 ΥΚ MPTY-518G Λειτουργική Αποκατάσταση 2 5
        TOTAL 30
B ΕΞΑΜΗΝΟ (ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)
11 ΥΚ MPTY-525G Νευρολογική Αποκατάσταση II 4 10
12 ΥΚ MPTY-526G Μέσα Αξιολόγησης στην Νευροαποκατάσταση 2 5
13 ΥΚ MPTY-527G Κλινικές Εφαρμογές στην Νευροαποκατάσταση 4 10
14 ΥΚ MPTY-528G Νευρομυικές Παθήσεις & Αποκατάσταση 2 5
        TOTAL 30
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ)
15 Ε MPTY-551G Φυσιολογία του Χρόνιου Πόνου 4 10
16 Ε MPTY-552G Πόνος και Αντανακλαστικές Θεραπείες 2 10
17 Ε MPTY-553G Ανάλυση της Κίνησης στην Αποκατάσταση 4 10
18 Ε MPTY-554G Νευρομυοσκελετική Παθολογία και Διάγνωση 4 10
19 Ε MPTY-590G Ερευνητική Εργασία* 0 20
        TOTAL 30

Υποσημείωση: Στο Γ’ Εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν είτε την Ερευνητική Εργασία και ένα (από τα τέσσερα) μαθήματα επιλογής των 10 ECTS, είτε τρία (από τα τέσσερα) μαθήματα επιλογής των 10 ECTS το καθένα. Συνολικά πρέπει να καλύψουν μέγιστο αριθμό 30 ECTS. Η Ερευνητική Εργασία μπορεί να αντικατασταθεί με δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής των 10 ECTS το καθένα.

Συντονιστές Προγράμματος

Συντονιστής Μυοσκελετικής Κατεύθυνσης: Δρ Μάνος  Στεφανάκης PT, MManipTher, PhD: [email protected]
Συντονίστρια Νευρολογικής Κατεύθυνσης: Δρ Χριστίνα Μιχαηλίδου PT, MSc, PhD: [email protected]

Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Εισδοχής

 1. Αίτηση συμμετοχής: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την εισδοχή και ένταξή τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τον υποψήφιο, τα προσόντα του και σχετική εμπειρία. Την αίτηση αυτή μπορείτε να την συμπληρώσετε διαδικτυακά μέσω τις κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου unic.ac.cy ή αποστέλλοντας email στην Σύμβουλο Εισδοχής, κα Μέλανη Στρατή, στο [email protected] για να σας βοηθήσει με την διαδικασία.
 2. Ακαδημαϊκά προσόντα: Πτυχίο Φυσικοθεραπείας / Πτυχιούχοι συναφώς κλινικών κλάδων π.χ. Οστεοπαθητικής, Χειροπρακτικής, Εργοθεραπείας. Θα πρέπει να προσκομισθεί το απολυτήριο λυκείου, το αντίγραφο πτυχίο με την αναλυτική βαθμολογία.
 3. Βιογραφικό σημείωμα: Ένα ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα που εξειδικεύει όλες τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δραστηριότητες.
 4. Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με δύο (2) συστατικές επιστολές από πρόσωπα που τους γνωρίζουν από το ακαδημαϊκό και/ή το επαγγελματικό περιβάλλον τους. Τουλάχιστον η μία από τις συστατικές επιστολές θα πρέπει να προέρχεται από πανεπιστημιακό ίδρυμα όπου ο υποψήφιος έχει σπουδάσει στο παρελθόν.
 5. Γνώση αγγλικής γλώσσας:
  • Πτυχιακές σπουδές στα Αγγλικά ή
  • TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 550 paper-based, ή 213 computer-based, ή 79-80 internet-based ή
  • GCSE “0” Level με ελάχιστη βαθμολογία “C” ή
  • IELTS βαθμολόγια 6.5, ή
  • Επίπεδο ENG-100 στις εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας (English Placement Test) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
 1. Έκθεση προσωπικών στόχων: Οι υποψήφιοι αναμένεται να προσκομίσουν μία συνοπτική έκθεση, όπου θα επισημαίνουν τις προσωπικές και ακαδημαϊκές ικανότητές τους και θα αναφέρουν γιατί θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για εισδοχή στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και τις σκέψεις τους σχετικά με τις προσδοκίες και την αξία του προγράμματος αναφορικά με την προσωπική πρόοδο και την επαγγελματική εξέλιξή τους.
 2. Τελική αξιολόγηση: Η επιτροπή του μεταπτυχιακού προγράμματος, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των υποψηφίων που θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα, θα αποφασίσει αξιοκρατικά και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιοι είναι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα του μεταπτυχιακού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος, Δρ Μάνο Στεφανάκη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία εισδοχής ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ανώτερο Σύμβουλο Εισδοχής, Νάταλυ Ντεμιρτζιάν στο 22841712 ή ηλεκτρονικά στο [email protected] ή με την Σύμβουλο Εισδοχής, Μέλανη Στρατή στο 22841674 ή ηλεκτρονικά στο [email protected].

Δηλώστε Ενδιαφέρον για Πρόγραμμα Σπουδών

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν την εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις σας πριν να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πληροφορίες