Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εγκληματολογία

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα θέσεων για εισδοχή στο Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εγκληματολογία για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023, το οποίο αρχίζει στις 25 Σεπτεμβρίου 2023.

O κύριος στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ένα ισχυρό υπόβαθρο σε σύγχρονα εγκληματολογικά ζητήματα και έρευνες και να τους δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις σύγχρονες τάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, τις αιτίες του, καθώς και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής του. Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες τόσο για την ερευνητική συνεισφορά τους στον τομέα της εγκληματολογίας όσο και για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους σε τομείς που άπτονται του αντικειμένου.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 1. Υιοθετήσουν τις αρχές και τις πρακτικές της κοινωνικής και εγκληματολογικής έρευνας.
 2. Εφαρμόσουν τις εγκληματολογικές αρχές και έννοιες σε «πραγματικές καταστάσεις» στους τομείς της ποινικής δικαιοσύνης.
 3. Αναγνωρίσουν τον συνδυασμό διαφόρων ψυχολογικών και κοινωνιολογικών θεωριών σχετικών με την κατανόηση του εγκλήματος και της εγκληματικής συμπεριφοράς
 4. Αξιολογήσουν τη θεωρία, έρευνα και πρακτική στην εγκληματολογία.
 5. Κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τους διάφορους τρόπους για τον έλεγχο του εγκλήματος και την πρόληψη της εγκληματικότητας.
 6. Αναλύσουν τα κίνητρα και τους παράγοντες πίσω από την παραβατική συμπεριφορά, και το πώς οι διάφοροι φορείς συνεργάζονται για να αποτρέψουν, να ανιχνεύσουν και να καταπολεμήσουν το έγκλημα.
 7. Παρουσιάζουν εις βάθος γνώσεις σχετικά με τη μεταβαλλόμενη φύση του εγκλήματος και της θυματοποίησης.
 8. Εξετάσουν τον ρόλο του θύματος στο γενικότερο εγκληματολογικό φάσμα και να αναγνωρίσουν ότι τα θύματα αποτελούν τη μισή εξίσωση ενός εγκλήματος και επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικά.
 9. Εκτιμήσουν τις διάφορες μορφές εγκλημάτων βίαιης και σεξουαλικής φύσης, καθώς και τις μεθόδους αξιολόγησης και διαχείρισης τέτοιων δραστών.
 10. Αξιολογήσουν τις σύγχρονες τάσεις στη νεανική παραβατικότητα.
 11. Αξιολογήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις στην αστυνομία και την αστυνόμευση, καθώς και να συγκρίνουν τις διαφορετικές πρακτικές αστυνόμευσης.
 12. Αποτιμήσουν τον αντίκτυπο του διαδικτυακού εγκλήματος στην κοινωνία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φορείς επιβολής του νόμου παγκοσμίως.
Σχολή: Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών
Διάρκεια: 1.5 χρόνια (3 εξάμηνα)
Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 20 Σεπτεμβρίου 2023

Υποβολή Αίτησης

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά:

 1. Μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Αίτηση Εισδοχής και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα έγγραφα στον σύνδεσμο: https://apply.unic.ac.cy.
 2. Αποστέλλοντας τα απαραίτητα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Διαδικασία Εισδοχής

 • Ακαδημαϊκά Προσόντα: Κατοχή προπτυχιακού τίτλου (Bachelor’s Degree) από αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις κοινωνικές και / ή τις ανθρωπιστικές επιστήμες (π.χ. νομική, αστυνομικές σπουδές, ψυχολογία, κοινωνιολογία, εγκληματολογία κ.λπ.) ή άλλες συναφείς ειδικότητες. Ελάχιστος βαθμός πτυχίου: GPA 2.7 ή μεγαλύτερο, «Λίαν Καλώς» Ελληνικά Πανεπιστήμια, 2nd Class (Hons) UK.
 • Συστατικές Επιστολές: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν δύο (2) συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή εργοδότες, που θα αντικατοπτρίζουν την ικανότητα του φοιτητή να φέρει εις πέρας σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.
 • Βιογραφικό Σημείωμα: Ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα που παρουσιάζει τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δραστηριότητες και δεξιότητες του υποψηφίου.
 • Έκθεση Προσωπικών Στόχων: Οι υποψήφιοι αναμένεται να προσκομίσουν μία συνοπτική έκθεση, όπου θα επισημαίνουν τις προσωπικές και ακαδημαϊκές ικανότητές τους και θα αναφέρουν γιατί θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για εισδοχή στο πρόγραμμα, καθώς και τις σκέψεις τους σχετικά με τις προσδοκίες και την αξία του προγράμματος αναφορικά με την προσωπική πρόοδο και την επαγγελματική εξέλιξή τους.
 • Αίτηση Εισδοχής: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εισδοχής για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
 • Ατομικές Συνεντεύξεις: Αφού αξιολογηθεί η αίτηση με βάση τα κριτήρια εισδοχής, υπάρχει το ενδεχόμενο ατομικής συνέντευξης (κατ’ ιδίαν, διαδικτυακά ή τηλεφωνικώς).

Τελική Αξιολόγηση: Η Επιτροπή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των υποψηφίων που θα γίνουν αποδεκτοί, θα αποφασίσει αξιοκρατικά ποιοι είναι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης επικοινωνήστε με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών:

Τ: +357 22 841528 (από Κύπρο) | Τ:+30 210 6748293 (από Ελλάδα)

Δηλώστε Ενδιαφέρον για Πρόγραμμα Σπουδών

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν την εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις σας πριν να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πληροφορίες