Σεμινάρια εξ αποστάσεως (webinars)

Ο ρόλος της εκπαίδευσης STEM κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά

Στο παρόν σεμινάριο παρουσιάστηκε η εκπαίδευση STEM (Science Technology Engineering Mathematics) και η αξία της για προώθηση των δεξιοτήτων των μαθητών. Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στο πως η εκπαίδευση STEM, και ειδικά η τεχνολογία, στήριξε μαθητές και εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και στο ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της STEM εκπαίδευσης μετά την πανδημία. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν παραδείγματα από πρακτικές εφαρμογές της εκπαίδευσης STEM από εκπαιδευτικούς.

Σχετικά με το σεμινάριο

Ανοικτή Διαδικτυακή Εσπερίδα | Λογοτεχνική Συνάντηση με αφορμή το Εφηβικό Βιβλίο

Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου διοργάνωσαν μία συνάντηση τεσσάρων διακεκριμένων συγγραφέων από Κύπρο και Ελλάδα, οι οποίοι, με αφορμή την παγκόσμια μέρα Παιδικού Βιβλίου, συζήτησαν διάφορα ζητήματα της καθημερινότητας αλλά και της μυθοπλασίας, με ήρωες εφήβους όπως αντανακλώνται μέσα από τα έργα τους αλλά κυρίως μέσα από τη συγγραφική τους εμπειρία. Καθώς οι πλείστοι συγγραφείς ασκούν το λειτούργημα του παιδαγωγού, στην εσπερίδα συζητήθηκαν η λειτουργία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση και ο τρόπος που αυτή μπορεί δημιουργικά να αλληλεπιδράσει, να ψυχαγωγήσει, να προβληματίσει τον/την έφηβο και τελικά να συμβάλει στην πνευματική και ψυχική ενδυνάμωση της αυριανής γενιάς.

Σχετικά με το σεμινάριο

Διάλογος και επιχειρηματολογία για την προώθηση του πολιτιστικού γραμματισμού με την χρήση πολυτροπικών κειμένων: εφαρμογές στα σχολεία

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος DIALLS (Dialogue and Argumentation for Cultural Literacy Learning at Schools) Κύπρου σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, παρουσίασαν την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την καλλιέργεια πολιτισμικού γραμματισμού μέσα από τον διάλογο και την επιχειρηματολογία.

Στο διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, παρουσιάστηκαν οι βασικές πτυχές του προγράμματος DIALLS (διάλογος, επιχειρηματολογία, πολιτισμικός γραμματισμός), τεχνικές αξιοποίησης εικονοβιβλίων χωρίς λόγια και ταινιών μικρού μήκους, και ακούστηκαν οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών και λειτουργών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου από τις εφαρμογές του προγράμματος στις τάξεις κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020. Παρουσιάστηκε, επίσης, η νέα ιστοσελίδα του προγράμματος (www.dialls2020.eu) με το εκπαιδευτικό υλικό και το υλικό επιμόρφωσης όπως έχουν διαμορφωθεί μετά το τέλος όλων των εφαρμογών.

Σχετικά με το σεμινάριο

Σειρά Ανοικτών Διαδικτυακών Σεμιναρίων με Θέμα: «Ενιαίο Σχολικό Πλαίσιο για Όλους: Ισότητα Ευκαιριών, Ποιότητα, Δίκαιη Μεταχείριση»

Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργάνωσε σειρά ανοικτών διαδικτυακών σεμιναρίων με τίτλο «Ενιαίο Σχολικό Πλαίσιο για Όλους: Ισότητα Ευκαιριών, Ποιότητα, Δίκαιη Μεταχείριση» υπό το πλαίσιο εφαρμογής του πολυεπίπεδου σχολικού συστήματος  Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς ή αλλιώς ΠροΘεΣυ (Schoolwide Positive Behavior Supports and Interventions). Το σύστημα  ΠροΘεΣυ επιδιώκει τη δημιουργία και τη διατήρηση θετικού και ασφαλούς κλίματος στη σχολική μονάδα με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της μαθησιακής και κοινωνικής επίδοσης όλων των μαθητών/τριών.

Η σειρά περιλαμβάνει πέντε διαδικτυακά σεμινάρια, στα οποία οι συμμετέχοντες/ούσες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βέλτιστες πρακτικές και επιστημονικές γνώσεις από έμπειρους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, επιθεωρητές και διευθυντές δημοτικών σχολείων, οι οποίοι έχουν αναπτύξει επαρκή εμπειρία της εφαρμογής του πλαισίου πρόληψης ΠροΘεΣυ στην καθημερινότητα ενός δημόσιου σχολείου. Στόχος και των πέντε σεμιναρίων είναι η έμπρακτη περιγραφή και καλλιέργεια της έννοιας της «πρόληψης» στις σχολικές μονάδες ακολουθώντας τις επιστημονικές αρχές και παραδοχές του συστήματος ΠροΘεΣυ. Τονίζεται πως το περιεχόμενο των πέντε σεμιναρίων στηρίζεται στην ερευνητική συνεργασία των εξής φορέων: Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας-Αμμοχώστου και Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αναλυτικότερα, το πρώτο σεμινάριο επικεντρώθηκε στη διατήρηση και ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας ανάμεσα σε παιδιά και εκπαιδευτικούς εν καιρώ πανδημίας σε ένα σχολείο που εφαρμόζει τις αρχές του συστήματος ΠροΘεΣυ.

Ακολούθως, το δεύτερο σεμινάριο επικεντρώθηκε στην επιτακτική ανάγκη μείωσης των κοινωνικών ελλειμμάτων των μαθητών/τριών στα σχολεία του 21ου αιώνα μέσω της δομημένης έμφασης και διδασκαλίας των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Στο τρίτο σεμινάριο παρουσιάστηκαν τα βήματα που ακολουθεί μια σχολική μονάδα για την εφαρμογή της καθολικής (ή αλλιώς πρωτογενούς) πρόληψης του ΠροΘεΣυ με απώτερο στόχο την καλλιέργεια ενός δίκαιου και ισότιμου σχολικού περιβάλλοντος για Όλους.

Στο τέταρτο σεμινάριο αναπτύχθηκαν αναλυτικότερα βέλτιστες πρακτικές διδασκαλίας και διαχείρισης της μαθητικής συμπεριφοράς στη βάση συγκεκριμένων παραδειγμάτων και σεναρίων.

Ο κύκλος των σεμιναρίων ολοκληρώθηκε με το πέμπτο σεμινάριο όπου παρουσιάστηκαν διδακτικές παρεμβάσεις για μαθητές/τριες που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις βέλτιστες πρακτικές της πρωτογενούς πρόληψης. Στο τελευταίο σεμινάριο δόθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα παρεμβάσεων στο πλαίσιο της δευτερογενούς πρόληψης του συστήματος ΠροΘεΣυ.

Τα πέντε σεμινάρια είναι διαθέσιμα:

  1. στο κανάλι YouTube του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (https://www.youtube.com/user/UniversityNicosia)
  2. στην ιστοσελίδα του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας κάτω από τη στήλη «School Events» (https://www.unic.ac.cy/school-of-education/#departments)
  3. στη σελίδα Facebook του Σχολικού Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (https://www.facebook.com/SWPBIS)
SHARE
Published On: September 8th, 2021|Categories: Blog, OISTOS|
Ερευνητικά Προγράμματα
Συμμετοχή διδακτικού προσωπικού σε Συνέδρια, Διαλέξεις, Σεμινάρια και Εργαστήρια

Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο «Οιστός»

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τέχνη & Ενσυνειδητότητα

Πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε παρόντες σε μία δεδομένη στιγμή που κάνουμε κάτι, αλλά δεν είμαστε. Το μυαλό μας χάνεται σε άλλες σκέψεις, π.χ. συστηνόμαστε με κάποιον και αμέσως το επόμενο δευτερόλεπτο δεν θυμόμαστε το όνομά του, ή, όταν τα παιδιά μας μάς μιλάνε, ακούμε πραγματικά τι μας λένε;

Go to Top