Ρεκόρ επισκεψιμότητας σημειώνει το άρθρο των Μακριδάκη, Σπηλιώτη και Ασημακοπούλου

Πέραν των 100 χιλιάδων επισκέψεων η δημοσίευση στο PLOS ONE σχετικά με την ανεπάρκεια της ακρίβειας της Πρόβλεψης (Forecasting) της Νοημοσύνης των Μηχανών (ΝΜ)

Μεγάλο ενδιαφέρον σημειώνει στην επιστημονική κοινότητα η τελευταία δημοσίευση στο περιοδικό PLOS ONE το άρθρο του Καθηγητή Σπύρου Μακριδάκη, του Δρ Ευάγγελου Σπηλιώτη και του Καθηγητή Βασίλειου Ασημακόπουλου, “Statistical and Machine Learning Forecasting Methods: Concerns and ways forward”.

Τα ερευνητικά ευρήματα που παρουσιάζονται μέσα από το άρθρο αλλάζουν τα μέχρι τώρα δεδομένα στον τομέα της Πρόβλεψης (Forecasting). Το άρθρο, με πέραν των 100 χιλιάδων επισκέψεων στον εξής σύνδεσμο, υποστηρίζει ότι, παρά τις μεγάλες προσδοκίες που υπήρξαν τις τελευταίες δεκαετίες για την επάρκεια των Προβλέψεων που βασίζονται στη Νοημοσύνη των Μηχανών (ΝΜ), εν τέλει, οι παραδοσιακές στατιστικές μέθοδοι παραμένουν πιο ακριβείς.

Οι μέθοδοι ΝΜ έχουν παρουσιαστεί στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία ως εναλλακτικές των στατιστικών για την πρόβλεψη χρονοσειρών (time series). Ωστόσο, τα στοιχεία είναι ανεπαρκείς αναφορικά με τη σχετική απόδοσή τους από πλευράς ακρίβειας και υπολογιστικών απαιτήσεων. Σκοπός του άρθρου ήταν να αξιολογήσει αυτή την απόδοση σε πολλαπλούς ορίζοντες Πρόβλεψης αξιοποιώντας ένα υποσύνολο 1045 μηνιαίων χρονοσειρών, από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στον σχετικό Διαγωνισμό Πρόβλεψης “M3” (ή Μακριδάκης 3). Αφού συγκρίθηκε η ακρίβεια των δημοφιλών μεθόδων ΝΜ με εκείνη των οκτώ παραδοσιακών στατιστικών, διαπιστώθηκε ότι οι παραδοσιακές κυριαρχούν τόσο σε μετρήσεις ακρίβειας όσο και σε όλους τους ορίζοντες Πρόβλεψης που εξετάστηκαν. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι υπολογιστικές απαιτήσεις τους είναι σημαντικά μεγαλύτερες από εκείνες των παραδοσιακών στατιστικών μεθόδων.

Τα αποτελέσματα του περσινού 4ου παγκόσμιου Διαγωνισμού Πρόβλεψης “M4”, ο οποίος διοργανώθηκε από το Institute For the Future (IFF) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με τη στήριξη της Μονάδας Προβλέψεων & Στρατηγικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών, και στον οποίο συμμετείχαν 248 συνολικά ομάδες από 48 χώρες, ενισχύουν τα ευρήματα του συγκεκριμένου άρθρου, αφού η ακρίβεια των μεθόδων ΝΜ ήταν πολύ κατώτερη των στατιστικών.

Ο Διευθυντής του IFF του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Σπύρος Μακριδάκης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του άρθρου, ανέφερε πως «τα εμπειρικά ευρήματα της έρευνάς μας υπογραμμίζουν την ανάγκη αντικειμενικών και αμερόληπτων τρόπων δοκιμής της απόδοσης των μεθόδων πρόβλεψης, που μπορούν να επιτευχθούν μέσω μεγάλων και ανοιχτών διαγωνισμών, τα οποία να επιτρέπουν ουσιαστικές συγκρίσεις και σαφή συμπεράσματα».

Η «διαμάχη» για τη μέθοδο με την ακριβέστερη Πρόβλεψη θα συνεχιστεί στο επερχόμενο “M5”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το 2020, αξιοποιώντας δεδομένα από δύο παγκόσμιους κολοσσούς (την Nestle και την Walmart), με σκοπό να αναδείξει τις πιο ακριβείς μεθόδους χρησιμοποιώντας επεξηγηματικές μεταβλητές όπως η διαφήμιση, οι τιμές και ο καιρός. Οι πρωτοποριακοί Διαγωνισμοί «Μ», που αποτελούν πρωτοβουλία του Καθηγητή Μακριδάκη (το όνομα του οποίου και φέρουν), άρχισαν πριν από τέσσερις δεκαετίες και έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων και στην ενημέρωση των επαγγελματιών σχετικά με την πλέον κατάλληλη μέθοδο πρόβλεψης για τις ειδικές τους επιχειρησιακές ανάγκες.