Πραγματοποιήθηκε η ενδιάμεση συνάντηση του ερευνητικού έργου CYTIDES

Την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η ενδιάμεση συνάντηση του ερευνητικού έργου CYTIDES (Development and Scale-up Manufacturing of Therapeutic Peptides) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό που συμμετείχε στο έργο, τόσο από την εταιρεία Biogena A.P.I. Ltd, όσο και από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Στο έργο CYTIDES oι συνεργαζόμενοι εταίροι φέρουν σε πέρας ερευνητικό έργο το οποίο συνδέει τη γνώση και την τεχνολογία αιχμής του εργαστηρίου Πεπτιδικής Χημείας του Προγράμματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με την κυπριακή φαρμακευτική βιομηχανία Biogena A.P.I. Ltd. Στο έργο αυτό γίνεται μεταφορά της έντασης γνώσης και της καινοτομίας από τα ακαδημαϊκά εργαστήρια προς τη φαρμακευτική βιομηχανία συνδέοντας την έρευνα με την επιχειρηματικότητα και την οικονομία, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων με εξαγωγικό χαρακτήρα νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Στην έναρξη της συνάντησης ο Δρ Χριστάκης Σεργίδης, συντονιστής του προγράμματος, και ο Δρ Γιάννης Σαρηγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Προγράμματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καλωσόρισαν τους συμμετέχοντες και ευχαρίστησαν τους εμπλεκόμενους ερευνητές για τη συμβολή τους στο έργο. Ο Δρ Σεργίδης τόνισε ότι το έργο αυτό αναμένεται να συμβάλλει στην κινητοποίηση ενός ευρύτερου επιστημονικού δυναμικού στο πεδίο της φαρμακευτικής βιομηχανίας και αναφέρθηκε στα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενής παρουσίαση του έργου, παρουσιάστηκαν οι στόχοι για το επόμενο διάστημα, τα στάδια υλοποίησής τους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Κλείνοντας τη συνάντηση, οι εταίροι μοιράστηκαν τη χαρά τους και εξέφρασαν την επιθυμία τους για συνέχιση της συνεργασίας τους σε νέα έργα, με πραγματικό αντίκτυπο στην κυπριακή Φαρμακοβιομηχανία και κοινωνία.

Το έργο CYTIDES χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, Ταμείο Ανάκαμψης (πρόσκληση CODEVELOP-ICT-HEALTH/0322), στα πλαίσια του προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη» και επιβλέπεται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).