ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ | Γεφυρώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων μέσω της συνεργασίας πανεπιστημίων και επιχειρήσεων

CINE STUDIO (UNIC) Μακεδονίτισσης 46, Nicosia 2417, Cyprus, Nicosia

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της EE, είναι το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι Ευρωπαίοι και αυτών που απαιτούνται από τη βιομηχανία

Community Clean Up

Community Clean Up Living in a clean environment is both a human right and responsibility. The aim of the action is to raise awareness on the importance of a clean environment among students by [...]

Go to Top