Εκπαιδευτική Ημερίδα «Οικοδομώντας την επαγγελματική μου σταδιοδρομία: Από το πανεπιστήμιο στη σχολική τάξη»

Unic Millenium Building – M203 46 Makedonitissas Avenue, Nicosia

Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργανώνει Εκπαιδευτική Ημερίδα για τους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες της Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Βιωματικά εργαστήρια για μαθητές/μαθήτριες και σεμινάριο για γονείς σε συνεργασία με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων

University of Nicosia Μακεδονίτισσης 46, Nicosia

Η ημερίδα έχει διαδραστικό χαρακτήρα δίνοντας στους μαθητές τα εφόδια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενθαρρύνοντας τους να εμπλακούν σε εξειδικευμένες δραστηριότητες στα πεδία της Αρχιτεκτονικής, της Νομικής, της Τεχνολογίας και της Υγείας.

Go to Top