Διαιτησία στον τομέα της ενέργειας: Ελληνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

Πολυπληθής η εκδήλωση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με αφορμή την παρουσίαση βιβλίου της Δρ Άννας Πλεύρη

Ο θεσμός της διαιτησίας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν στον τομέα της ενέργειας. Η ενεργειακή αγορά, που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομία κάθε χώρας απελευθερώνεται σταδιακά, υφίσταται ρυθμιστικές παρεμβάσεις και δημιουργεί διαφορές, που παρουσιάζουν κατά κανόνα, υψηλή νομική συνθετότητα, μεγάλο οικονομικό αντικείμενο, πολυμερή δομή και συχνά διασυνοριακό χαρακτήρα.

Τα παραπάνω επισημάνθηκαν, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά στη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Ενεργειακή Διαιτησία», που διοργάνωσε η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Διαιτησία στον τομέα της ενέργειας: Ελληνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο» (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα–Θεσσαλονίκη, 2018), της Δρ Άννας Εμ. Πλεύρη, Λέκτορα της Σχολής και Δικηγόρου. Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στο κατάμεστο από νομικούς, ακαδημαϊκούς, διαιτητές και φοιτητές, Αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου.

«Οι ενεργειακές διαφορές επιζητούν επίλυση από δικαιοδοτικό όργανο ουδέτερο, ανεξάρτητο, ταχύ και εξειδικευμένο», υπέδειξε στον εναρκτήριο λόγο της η συντονίστρια της εκδήλωσης, Δρ Χριστίνα Ιωάννου, Αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τονίζοντας πως τα διαιτητικά δικαστήρια υπόσχονται διαδικαστική ευελιξία, εμπιστευτικότητα, διαφύλαξη επιχειρησιακών απορρήτων, εξειδικευμένους διαιτητές, ταχεία και οριστική επίλυση της διαφοράς, τελεσιδικία και εκτελεστότητα της διαιτητικής απόφασης.

Σύμφωνα με την ομιλήτρια, η μονογραφία της Δρ Πλεύρη σκοπεί στην κάλυψη του βιβλιογραφικού κενού σε σχέση με τη διαιτητική επίλυση των εμπορικών κυρίως ενεργειακών διαφορών μας, ενώ παρότι η γενική και ειδική Ελληνική βιβλιογραφία στο δίκαιο της ενέργειας είναι πλούσια, η βιβλιογραφική παραγωγή σε σχέση με τη διαιτητική επίλυση των ενεργειακών διαφορών στην Ελλάδα είναι μάλλον περιορισμένη.

«Στο έργο της Δρ Πλεύρη επιχειρείται η συστηματική προσέγγιση των ερευνητικών και δογματικών ζητημάτων που ανακύπτουν με ανάλυση του δικαίου της εσωτερικής και διεθνούς διαιτησίας, εκτενής ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της ενεργειακής διαιτησίας, ενώ αναλύεται εκτενώς ο ρόλος και η συμβολή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) στη ρύθμιση της Ελληνικής ενεργειακής αγοράς και στην επίλυση ενεργειακών διαφορών», κατέληξε.

Στον χαιρετισμό του ο Φίλιππος – Άλκης Φιλίππου, Αντιπρόεδρος της ΡΑΕΚ, αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, τονίζοντας πως το βιβλίο της Δρ Πλεύρη, μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά και να α