Διαιτησία στον τομέα της ενέργειας: Ελληνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

Πολυπληθής η εκδήλωση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με αφορμή την παρουσίαση βιβλίου της Δρ Άννας Πλεύρη

Ο θεσμός της διαιτησίας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν στον τομέα της ενέργειας. Η εν