Προκήρυξη Θέσεων για Διδακτορικές Σπουδές 2022-2023 | Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών

Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις (καταληκτική ημερομηνία 30 Απριλίου 2022) στο διδακτορικό πρόγραμμα Επιστήμες Αγωγής με εισαγωγή τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής σκοπό έχει να προετοιμάσει μεταπτυχιακούς φοιτητές σε ερευνητές, ηγέτες και παιδαγωγούς, των οποίων η εργασία συμβάλει στην εις βάθος κατανόηση της επιστημονικής περιοχής των Επιστημών της Αγωγής, στην παραγωγή νέας γνώσης σε εννοιολογικό και μεθοδολογικό επίπεδο και εν γένει στην πρόοδο της επιστημονικής έρευνας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των μαθητών και των οικογενειών τους. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα προετοιμάζει τους υποψήφιους διδακτορικούς φοιτητές να λειτουργήσουν ως καταλύτες στον χώρο της εργασίας τους παρέχοντάς τους γερά ερευνητικά θεμέλια και επαγγελματικές δεξιότητες, τα οποία είναι απαραίτητα στον μεταβαλλόμενο χώρο της εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών δέχεται αιτήσεις για τις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

Ερευνητικός σύμβουλος: Καθ. Χαράλαμπος Βρασίδας

Επικοινωνία: [email protected]

 • Μία (1) θέση στις ερευνητικές περιοχές: «Εικονική πραγματικότητα (XR), Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική, υπολογιστική σκέψη και ανάλυση δεδομένων σε ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα».
 • Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Εκπαίδευση STEAM, μη τυπική και άτυπη μάθηση για αειφόρο ανάπτυξη».
 • Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και εκπαιδευτική πολιτική με έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση, την Θετική Εκπαίδευση, την ψυχική ανθεκτικότητα, και το ευ ζην (well-being) των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών».

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το διεθνές ερευνητικό κέντρο CARDET ανακοινώνουν 2 πλήρως χρηματοδοτούμενα διδακτορικά για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 για τα πιο πάνω θέματα.

Μέρος της υποτροφίας προϋποθέτει ότι οι υποψήφιοι/ες θα εργαστούν σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα υπό την επίβλεψη της ομάδας του CARDET και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Επιπρόσθετα με την κάλυψη των διδάκτρων, θα δοθεί και μισθός, ανάλογα με την εμπλοκή και εμπειρία των υποψηφίων.

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητικός σύμβουλος: Καθ. Αλέξης Πέτρου

Επικοινωνία: [email protected]

 • Μία θέση (1) στην ερευνητική περιοχή: «Διδάσκοντας Φιλοσοφία και μαθαίνοντας να φιλοσοφούμε στην προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση (Φιλοσοφία για/με παιδιά) – Οι περιπτώσεις της Κύπρου και της Ελλάδας».
 • Μία θέση (1) στην ερευνητική περιοχή: «Η φιλοσοφία του Rudolph Steiner και η εκπαίδευση Waldorf – Αναλυτικά προγράμματα, και εφαρμογές».
 • Μία θέση (1) στην ερευνητική περιοχή: «Φιλοσοφία της φροντίδας και του εαυτού στην ειδική εκπαίδευση».

Ερευνητικός σύμβουλος: Καθ. Ιωάννης Σαλβαράς

Επικοινωνία: [email protected]

 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Διαχείριση της σχολικής τάξης: Ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών».
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Ποιότητα στη διδασκαλία: ερευνητικές κατευθύνσεις και αποτελέσματα».

Ερευνητικός σύμβουλος: Καθ. Δημήτρης Στασινός

Επικοινωνία: [email protected]

Μέχρι τρεις (3) θέσεις στις πιο κάτω ερευνητικές περιοχές:

 • (Ειδικές) μαθησιακές δυσκολίες/δυσκολίες μάθησης-δυσλεξία με ιδιαίτερη έμφαση σε πολύγλωσσο (σχολικό) περιβάλλον.
 • Εφαρμογές της νέας τεχνολογίας (software) στην Ειδική Εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση και κατανόηση του γραπτού λόγου.
 • Μορφές και στρατηγικές διαχείρισης φαινομένων σχολικού εκφοβισμού (bullying) με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα αποτελεσματικής στήριξης των εμπλεκομένων μερών.

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Πτυχίο Παιδαγωγικής ή Ψυχολογίας ή Πληροφορικής με την απαραίτητη κατάρτιση και (επαρκή) εμπειρία σε θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης.

Ερευνητική σύμβουλος: Καθ. Έλενα Παπαναστασίου

Επικοινωνία: [email protected]

Μέχρι τρεις (3) θέσεις στις πιο κάτω ερευνητικές περιοχές:

 • Αξιοποίηση των Process Data στην Αξιολόγηση και στην Έρευνα.
 • Η επίδραση του τρόπου βαθμολόγησης γραπτών στα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά δοκιμίων, και στον τρόπο απάντησης των γραπτών
 • Αξιοποιώντας δεδομένα από τη διεθνή έρευνα TIMSS για τον εντοπισμό και βελτίωση προβλημάτων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση στατιστικής ή προγραμματισμού είναι επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Μαρία Ευαγόρου

Επικοινωνία: [email protected]

 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Διδασκαλία αμφιλεγόμενων θεμάτων και δεξιότητες επιχειρηματολογίας στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών».
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Εκπαίδευση σε θέματα STEM από την οπτική των φυσικών επιστημών».

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο.

Οι συγκεκριμένες ερευνητικές περιοχές προσφέρουν δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα που έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Ελισάβετ Πίτρη

Επικοινωνία: [email protected]

Μέχρι πέντε (5) θέσεις στις πιο κάτω ερευνητικές περιοχές:

 • Εικαστική έκφραση, οπτικός γραμματισμός και διαμόρφωση ταυτότητας στον 21ο αιώνα.
 • Εκπαιδευτική διαχείριση/ αμφισβήτηση/ενίσχυση εικαστικών εμπειριών στο σπίτι, στα σχολεία και στις κοινότητες.
 • Μορφές και πλαίσια εικαστικών παιχνιδιών για ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης του ατόμου.
 • Στάδια και χαρακτηριστικά της δημιουργικής εικαστικής διαδικασίας στην εκπαίδευση.

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα

Επικοινωνία: [email protected]

 • Μια (1) θέση σε ερευνητικές περιοχές που αφορούν τη Λογοτεχνία ενηλίκων, εφήβων και παιδιών. Η έρευνα μπορεί να είναι αποκλειστικά σε ζητήματα θεματικής ενός ή περισσότερων λογοτεχνικών έργων ή/και σε θέματα διδακτικής της Λογοτεχνίας.

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Μαθήματα ειδίκευσης Λογοτεχνίας ή πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στη Φιλολογία

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Αγνή Στυλιανού-Γεωργίου

Επικοινωνία: [email protected]

Μέχρι τέσσερις (4) θέσεις στις πιο κάτω ερευνητικές περιοχές:

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης 21ου αιώνα σε διεπιστημονικά περιβάλλοντα μάθησης.
 • Δημιουργικός διδακτικός σχεδιασμός: Εστιάζοντας στη διερευνητική μάθηση.
 • Αξιοποιώντας πολυτροπικά κείμενα για την ανάπτυξη της μεταγνωστικής ικανότητας.
 • Ατομικές διαφορές και διαθεματική μάθηση σε Makerspaces.

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Χριστίνα Χατζησωτηρίου

Επικοινωνία: [email protected]

 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Ο ρόλος της φωνής των παιδιών στην προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης».
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Ο ρόλος της φωνής των παιδιών στην προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης».
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Μιντιακός γραμματισμός για την προώθηση της διαπολιτισμικότητας».
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Τα συστατικά της βελτίωσης του διαπολιτισμικού σχολείου»

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας στον γραπτό λόγο.

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Χριστιάνα Καρούσιου

Επικοινωνία: [email protected]

 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Ο ρόλος της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση της σχολικής μονάδας».
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Οι μαθητές/τριες ως συνερευνητές/τριες στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας».

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο.

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Λευκή Κουρέα

Επικοινωνία: [email protected]

Μέχρι τέσσερις (4) θέσεις στις πιο κάτω ερευνητικές περιοχές:

 • Διδακτικές παρεμβάσεις για μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς στη γενική τάξη.
 • Αναγνωστικές παρεμβάσεις για ανάπτυξη φωνολογικής ενημερότητας, αναγνωστικής ευχέρειας, κατανόησης ή λεξιλογίου για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες μάθησης στη γενική τάξη.
 • Σχολικές παρεμβάσεις για βελτίωση σχολικού κλίματος, κοινωνικών και μαθησιακών αποτελεσμάτων και αυτοβελτίωση εκπαιδευτικών.
 • Σχολικό σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς και πολυεπίπεδη στήριξη μαθητών.

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Διδακτική εμπειρία σε τάξη.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Ερευνητικός σύμβουλος: Δρ Κυριάκος Δημητρίου

Επικοινωνία: [email protected]

 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: “Η γλώσσα της ειδικής εκπαίδευσης: ετικετοποίηση, στερεότυπα και στιγματισμός”.
 • Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: “Ο ρόλος των πολιτισμικών αναπαραστάσεων της αναπηρίας στην κοινωνική καταπίεση και τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία”.

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ.Έφη Νησιφόρου

Επικοινωνία: [email protected]

 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή της «Εξ αποστάσεως και Ηλεκτρονικής Μάθησης» με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εξατομικευμένων μαθησιακών περιβαλλόντων».
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή των «Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία και Μάθηση» με έμφαση στα διαδραστικά παιχνίδια, Εικονική / Επαυξημένη / Μικτή Πραγματικότητα ή/και Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση».

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εξαιρετικές γνώσεις χειρισμού τεχνολογίας και ικανότητα γρήγορης εκμάθησης νέων τεχνολογιών.

Ερευνητική σύμβουλος: Δρ. Αγγέλα Χατζηπαντελή

Επικοινωνία: [email protected]

 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «H τέχνη του δράματος στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη των αρετών».
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Το θεατρικό παιχνίδι ως διδακτικό εργαλείο και η παιδαγωγική του αξία».
 • Μια (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: «Θεατρική αγωγή και καλλιτεχνία του δασκάλου: Αξιοποίηση ποιητικών, κοινωνικών και ηθικών αρετών».

Επιπρόσθετα απαιτούμενα προσόντα:

 • Βασική επαφή και εξοικείωση με την έρευνα στα πεδία του δράματος στην εκπαίδευση, της θεατρικής αγωγής και του θεατρικού παιγνιδιού, με πιο κατάλληλη συνθήκη τις μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Master σε αυτά τα πεδία.

Γενικά κριτήρια εισδοχής

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε επίπεδο Master, από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Επιπλέον απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Συμπληρωμένη αίτηση.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο των προσόντων/πτυχίων.
 • Επίσημο αποδεικτικό σπουδών στο οποίο να παρουσιάζονται όλα τα μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με τις αντίστοιχες επιδόσεις.

Τουλάχιστον ένα από τα πτυχία πρέπει να είναι από τον χώρο της εκπαίδευσης.

 • Ερευνητική πρόταση (μέχρι 5000 λέξεις) που θα προσδιορίζει το ερευνητικό πρόβλημα, θα παρουσιάζει αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας και θα εξηγεί την ερευνητική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 • Δυο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων, οι οποίες υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected])

Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά τη Μεταπτυχιακή Εργασία που τυχόν έχει εκπονήσει καθώς και άλλα δημοσιεύματα.

Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας

Οι υποψήφιοι πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paper-based ή 213 για εξέταση computer-based, ή Internet-based TOEFL (iBT) με βαθμολογία τουλάχιστον 79-80 ή GCSE “O” Level με ελάχιστο βαθμό “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5.

Καταληκτική ημερομηνία: 30 Απριλίου 2022. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για το αν θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα στις αρχές Ιουλίου.

Έναρξη προγράμματος: Χειμερινό Εξάμηνο 2022

Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα δικαιολογητικά ή που δεν αφορούν τη θεματολογία των προκηρυγμένων θέσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα προγράμματα εδώ

Δηλώστε Ενδιαφέρον για Πρόγραμμα Σπουδών

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν την εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις σας πριν να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πληροφορίες