Υποτροφίες Παν. Λευκωσίας για σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση»

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς του να παράσχει ευκαιρίες για ακαδημαϊκή εκπαίδευση, δίνει την ευκαιρία σε όλους τους απόφοιτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη «Φυσικοθεραπεία» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, να διεκδικήσουν υποτροφία ύψους 20% στα δίδακτρα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση», που προσφέρει.

Σημειώνεται ότι η υποτροφία ισχύει για όλη την διάρκεια φοίτησης και δεν συμπεριλαμβάνει το κόστος αγοράς βιβλίων και άλλα τέλη όπως το τέλος χρήσης τεχνολογικών διευκολύνσεων κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019, στη διεύθυνση [email protected]. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Μέλανη Στρατή, στο 22841674.