Υποτροφίες για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους Yδρογονάνθρακες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και την Ενεργειακή Μετάβαση

Στις 16 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα σχετικά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Σε συνέχεια ανακοίνωσης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σχετικά με την παραχώρηση υποτροφιών για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους Yδρογονάνθρακες (Φυσικό Αέριο και Πετρέλαιο), τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και την Ενεργειακή Μετάβαση, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση εισδοχής στα σχετικά προγράμματα που προσφέρει.

Μεταξύ άλλων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών, που καλύπτονται από το πρόγραμμα υποτροφιών του Υπουργείου:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης:

Σχολή Επιστημών και Μηχανικής, Τμήμα Μηχανικής:

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εισδοχής μέχρι την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο 22841528 είτε με την κ. Γκαλίνα Γιάνεβα Κωνσταντινίδη στο τηλέφωνο 22841673 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υπάρχουν διαθέσιμες στην επίσημη σελίδα του Πανεπιστημίου unic.ac.cy.

Σχετικά με τις Υποτροφίες του ΥΕΕΒ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι υποτροφίες αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, για προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Όσον αφορά τα υπόλοιπα έτη σπουδών του υποψήφιου υπότροφου, αυτά θα καλύπτονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας νοουμένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις και με βάση τη σειρά κατάταξης που έχει ήδη εξασφαλίσει ο υποψήφιος στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το μέγιστο ποσό για κάθε υποτροφία ανέρχεται στις €20.000 ανά έτος και θα καλύπτει δίδακτρα και ένα ποσό για μηνιαίο επίδομα συντήρησης. Οι υποτροφίες θα καλύπτουν μόνο τον απαιτούμενο χρόνο σπουδών όπως καθορίζεται από την περιγραφή του προγράμματος σπουδών και όχι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ή επαναλήψεις λόγω μη ικανοποιητικής επίδοσης των φοιτητών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση και ο σύνδεσμος για τη σχετική υποβολή αιτήσεων βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΕΕΒ. Ως τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων έχει καθοριστεί η Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Tο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στο 3% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως, σύμφωνα με το Times Higher Εducation (THE) World University Rankings 2022. Κατ’ αντιστοιχία, συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα καλύτερα 250 πανεπιστήμια στην ΕΕ, και 6ο ανάμεσα σε ελληνικά και κυπριακά δημόσια πανεπιστήμια.

Σχολή Επιστημών και Μηχανικής

 • Η Σχολή διαθέτει υπερσύγχρονο άρτια εξοπλισμένο Εργαστήριο Μηχανικής Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου καθώς και Εργαστήριο Προσομοιώσεων εφοδιασμένο με ακριβά επαγγελματικά λογισμικά, όπου κάθε φοιτητής πειραματίζεται και εκπονεί, υπό την επίβλεψη των καθηγητών, σχέδια και μελέτες.
 • Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Μηχανικής Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (BSc in Oil and Gas Engineering) προσφέρει άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας, καθώς δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές του να έχουν internship σε επιχειρήσεις του ενεργειακού κλάδου στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Τη Σχολή απαρτίζουν σημαντικοί διδάσκοντες που συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, με συμμετοχή σε εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και με περισσότερες από 140 δημοσιεύσεις ετησίως.
 • Μέσα από τη Σχολή Επιστημών και Μηχανικής του, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπορεί στον τομέα των Υδρογονανθράκων, καθώς κάποια από τα σχετικά προγράμματα σπουδών που προσφέρει είναι μοναδικά, τόσο σε Κύπρο όσο και σε Ελλάδα.
 • Είναι το πρώτο πανεπιστήμιο στην περιοχή το οποίο προσφέρει προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα (BSc, MSc, PhD) στον κλάδο Μηχανικής Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Το ΠΛ κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα 201-250 πανεπιστήμια του κόσμου, 47ο στην ΕΕ και 1ο σε Κύπρο και Ελλάδα στον τομέα των Επιχειρήσεων και Οικονομικών (Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022).
 • Η Σχολή Επιχειρήσεων του ΠΛ διαθέτει από το 2012 το πρώτο και μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διαχείριση Ενεργειακών Επιχειρήσεων με έμφαση στον τομέα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.
 • Διαθέτει μια από τις πλέον εξειδικευμένες κατευθύνσεις Ενεργειακών σπουδών στον κλάδο των προσφερόμενων ΜΒΑ στην Κύπρο και την Ελλάδα.
 • Το προπτυχιακό πρόγραμμα των σπουδών Ενέργειας, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (BSc in Energy, Oil and Gas Management – BSc EOGM) χαρακτηρίζεται από άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας, καθώς προσφέρει σε όλους του φοιτητές του κατά το 3ο και 4ο έτος σπουδών υποχρεωτικές θέσεις μαθητείας (internship) σε επιχειρήσεις του ενεργειακού κλάδου στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Το περιεχόμενο του BSc EOGM προσαρμόζεται συνεχώς στις νέες τάσεις του ενεργειακού κλάδου προσφέροντας σειρά εξειδικευμένων μαθημάτων που καλύπτουν τις δυναμικές και προκλήσεις των ΑΠΕ και της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης.
 • Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο αποφοίτων σε ηγετικές θέσεις εργασίας παγκοσμίως.