Πρόγραμμα Υποτροφιών για Νέους Φοιτητές Μουσικής

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει υποτροφίες σε νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες που θα εγγραφούν το Χειμερινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2020, το Εαρινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2021 ή και το Χειμερινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2021, οι οποίοι έχουν επιτύχει σε αναγνωρισμένες εξετάσεις μουσικής.

Υποτροφίες που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν επιτύχει σε εξετάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου (Royal School of Music, Trinity College London, London College of Music ή Rock School):

  1. Υποτροφία ύψους 20% στα δίδακτρα για όλη τη διάρκεια φοίτησης σε νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις μουσικού οργάνου/ φωνής, επιπέδου Grade 7 και άνω και
  2. επιπλέον υποτροφία ύψους 10% στα δίδακτρα σε νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις Θεωρίας της Μουσικής επιπέδου Grade 6 και άνω (συνολικό ποσοστό υποτροφίας για τη διάρκεια φοίτησης 30%).

Υποτροφίες που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν επιτύχει σε ελληνικές εξετάσεις Ωδείων στην Ελλάδα και την Κύπρο:

  1. Υποτροφία ύψους 20% στα δίδακτρα για όλη τη διάρκεια φοίτησης σε νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι έχουν φοιτήσει και επιτύχει στην εξέταση του 1oυ έτους Ανωτέρας και άνω σε μουσικό όργανο/φωνή και έχουν ολοκληρώσει τα τρία έτη Θεωρίας της Μουσικής και
  2. επιπλέον υποτροφία ύψους 10% στα δίδακτρα σε νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρώτο έτος αρμονίας και άνω. (συνολικό ποσοστό υποτροφίας για τη διάρκεια φοίτησης 30% στα δίδακτρα).

 

Σημαντικές Σημειώσεις:

  • Οι υποτροφίες θα ανανεώνονται ετησίως με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση του υποτρόφου. (γενικός βαθμός έτους τουλάχιστον 2.0/4.0). Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι οι φοιτητές/τριες είναι πλήρους φοίτησης  (30 ECTS ανά εξάμηνο).
  • Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να επωφεληθούν των υποτροφιών πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία την ακρόαση και να γίνουν αποδεκτοί στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Μουσική.
  • Οι υποτροφίες δεν ισχύουν για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  • Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το κόστος αγοράς βιβλίων και άλλα τέλη όπως το τέλος εισδοχής.