Πρόγραμμα Υποτροφιών για Φοιτητές Χορού από Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει υποτροφίες σε νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες που θα εγγραφούν το Χειμερινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2020, το Εαρινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2021 ή και το Χειμερινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2021, οι οποίοι έχουν επιτύχει σε αναγνωρισμένες εξετάσεις Χορού.

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι έχουν επιτύχει σε αναγνωρισμένες διεθνείς εξετάσεις, όπως RAD, ISTD, ABD, IDTA, Vaganova θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν  υποτροφίες για σπουδές στο πρόγραμμα Χορού ως εξής:

  • Υποτροφίες ύψους 20% στα δίδακτρα για όλη τη διάρκεια φοίτησης σε νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις Advanced I/Advanced II (RAD/ISTD/IDTA/ABD) ή Vaganova Grades 4, 5 and 6 ή Intermediate/Advanced Foundation (RAD/ISTD/IDTA/ABD) ή Grade 8 (RAD, IDTA), Grade 6 6 (ISTD).

Σημαντικές Σημειώσεις:

  • Οι υποτροφίες θα ανανεώνονται ετησίως με κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση του υποτρόφου. (γενικός βαθμός έτους τουλάχιστον 2.0/4.0 (CPA 2.0/4.0). Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι οι φοιτητές είναι πλήρους φοίτησης  (30 ECTS ανά εξάμηνο).
  • Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να επωφεληθούν των υποτροφιών πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία την ακρόαση και να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα Χορού.
  • Οι υποτροφίες δεν καλύπτουν το κόστος αγοράς βιβλίων και άλλα τέλη όπως το τέλος εισδοχής.

Πληροφορίες