Συνάντηση γνωριμίας φοιτητών, διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» και «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» συναντήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το Γραφείο Κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων διοργάνωσε συνάντηση γνωριμίας μεταξύ των φοιτητών, διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού των Κοινών Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» και «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων». Τα Κοινά/Διαπανεπιστημιακά αυτά προγράμματα (Joint Degrees) προσφέρονται σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Οι συναντήσεις, οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία, πραγματοποιήθηκαν με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Οι συμμετέχοντας ενημερώθηκαν σχετικά με το ακαδημαϊκό περιεχόμενο καθώς και τη δομή και λειτουργία των προγραμμάτων από τον Δρα Πέτρο Λοή, Καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επικεφαλής του Τμήματος Λογιστικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς και τη Συντονίστρια των Κοινών ΜΠΣ κ. Ανθή Τζιακούρα. Σύντομους χαιρετισμούς επίσης απηύθυναν οι Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων, καθώς και οι Προέδροι των Τμημάτων.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα μπορείτε να αποτείνεστε στους πιο κάτω συνδέσμους:

Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική ή στο [email protected]

Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων ή στο [email protected]