Σεμινάριο Επιμόρφωσης “Δεξιότητες 21ου αιώνα και εκπαίδευση STEM” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος STEMKey

Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συμμετέχει ως εταίρος

Διοργανώθηκε την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στους χώρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας το σεμινάριο με τίτλο «Δεξιότητες 21ου αιώνα και εκπαίδευση STEM» στο πλαίσιο του προγράμματος STEMKey το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσα από τη διδασκαλία θεμάτων σχετικών με STEΜ. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν δημιουργηθεί ενότητες για διδασκαλία θεμάτων STEM και έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του προγράμματος. Οι ενότητες αυτές έχουν ως στόχο τη διδασκαλία θεματικών που συνάδουν με τα Αναλυτικά Προγράμματα δίνοντας έμφαση σε διάφορες δεξιότητες, όπως για παράδειγμα ψηφιακές δεξιότητες και κριτικής σκέψης. Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ως εταίρος με τις Δρ Ευαγόρου και Δρ Νησιφόρου.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και φοιτητές και παρουσιάστηκε υλικό το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τεχνολογίες προγραμματισμού και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και να βιώσουν παραδείγματα ενσωμάτωσης αυτών στα πλαίσια εκπαίδευσης STEM.