Dr Constantina Pyrkotis

Dr Constantina Pyrkotis

Η Δρ Κωνσταντίνα Πυρκώτου αποφοίτησε απο το Χημικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το 2004 με βαθμό 8.65/10 (Άριστα και Διπλωματική εργασία στην Οργανική Χημεία: Διαμοριακές αντιδράσεις κυκλοπροσθήκης αζωμεθινικών υλιδίων σε υδρογονάνθρακες, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ιωάννη Γάλλου και Δρ Αλέξανδρου Κουμπή) με πολλές τιμητικές διακρίσεις και υποτροφίες ακαδημαϊκής επίδοσης (ΙΚΥ). Ολοκλήρωσε το διδακτορικό της (PhD, Συνθετική Οργανική Χημεία) με τίτλο “Πρός την σύνθεση των Αmphidinolides C, F καί U” υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Alan Armstrong στο Imperial College του Λονδίνου τον Οκτώβριο του 2007, με σύνθεση πολύπλοκων τμημάτων των φυσικών αντικαρκινικών προϊόντων amphidinolides C, F και U και έλαβε επίσης 3ετή υποτροφία από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη. Παράλληλα με την περίοδο συγγραφής του διδακτορικού της δούλευε ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Imperial College στην ομάδα του Δρ Joachim Steinke για την έρευνα με τίτλο “Σύνθεση καινοτόμων κύκλοτριφοσφαζενικών δενδριμερών μέσω συνγκλίνουσας οδού” με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Άμυνας της Αγγλίας. Το 2008, μετακινήθηκε στην Αθήνα για να εργαστεί ως ανώτερος ερευνητής στην ομάδα του Δρ Δ. Βουρλούμη στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών “Δημόκριτος” σε ερευνητικό έργο Ιατρικής/ Φαρμακευτικής Χημείας με τίτλο “Μελέτη τμημάτων RNA με την σύνθεση μικρών μορίων” το οποίο αφορούσε τον σχεδιασμό, σύνθεση, χαρακτηρισμό και βιολογική εξέταση μικρών καινοτόμων μορίων ως RNA ligands, χρηματοδοτημένο από κονδύλι Marie Curie Excellence. Η ερευνητική εργασία είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ισχυρών (μM δυναμικής) αναστολέων του βακτηριακού ριβοσώματος και καινοτόμας μεθοδολογίας για την ορθογωνική προστασία της 2-DOS. Το 2010, μετακινήθηκε στην Αγγλια για να εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στην ομάδα του Καθηγητή Chris Abell στο Πανεπιστήμιο του Cambridge σε ερευνητικό έργο Βιολογικής/ Φαρμακεύτικής Χημείας με τίτλο “Εφαρμογή της τμηματικής προσέγγισης στην ανακάλυψη καινοτόμων αναστολέων κατά της Μυκοβακτηριακής φυματίωσης-παντοθενικής συνθετάσης” το οποίο αφορούσε την προετοιμασία κατάλληλου ενζύμικού στόχου, οργάνωση μεγάλου αριθμού ενώσεων χαμηλού μοριακού βάρους, αναγνώριση των ενώσεων που αλληλεπιδρούν με τον ενζυμικό στόχο και χρήση τους πρός την σύνθεση μεγαλύτερου μοριακού βάρους και μεγαλύτερης δραστικότητας ενώσεων και ήταν χρηματοδοτημένο από το Bill Gates Foundation. Η ερευνητική εργασία είχε σαν αποτέλεσμα την ανακάλυψη αναστολέων της Μυκοβακτηριακής Φυματίωσης-Παντοθενικής Συνθετάσης με nM δραστικότητα. Επιστρέφοντας στην Κύπρο εργάστηκε αρχικά ως Επισκέπτης Λέκτορας Οργανικής/ Φαρμακευτικής Χημείας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick και ως Ειδικός Επιστήμονας για την διδασκαλία Οργανικής Χημείας, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του ΤΕΠΑΚ. Από το 2015 εργάζεται ως Λέκτορας Φαρμακευτικής Χημείας στην Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και διδασκαλία των μαθημάτων Φαρμακευτικής Χημειας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, είναι Συντονίστρια του Δεύτερου έτους Φαρμακευτικής, Αντιπρόσωπος των Καθηγητών του Τμήματος Επιστημών Ζωής και Υγείας στην Σύγκλητο της Σχολής Επιστημων και Μηχανικής και ερευνητικά ασχολείται με τον σχεδιασμό, σύνθεση και αξιολόγηση βιοδραστικών οργανικών ενώσεων με φαρμακευτικό ενδιαφέρον.