Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) στη «Σύγχρονη Νοσηλευτική» με κατευθύνσεις στην Κοινοτική και Ογκολογική Νοσηλευτική

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα δεκαπέντε (15) νέων θέσεων για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) στη «Σύγχρονη Νοσηλευτική» με κατευθύνσεις στην Κοινοτική Νοσηλευτική και Ογκολογική Νοσηλευτική, για το Χειμερινό Τετράμηνο της Ακαδημαϊκής χρονιάς 2020 – 2021.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη «Σύγχρονη Νοσηλευτική» είναι ένα αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται από δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης και οδηγεί στην απόκτηση ανάλογου Μεταπτυχιακού τίτλου (MSc).

Οι δύο (2) κατευθύνσεις είναι: 1) Κοινοτική Νοσηλευτική και 2) Ογκολογική Νοσηλευτική. Το πρόγραμμα προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις, πληροφορίες και καινοτομίες στην Ογκολογική και Κοινοτική Νοσηλευτική. Ακολουθώντας αυτή τη φιλοσοφία του Προγράμματος, ο νοσηλευτής θα καταρτίζεται με σύγχρονες προσεγγίσεις σε ένα αναθεωρημένο πλέον σύστημα σχέσεων των ανθρωπίνων αντιδράσεων σε σχέση με την υγεία και την ασθένεια τα οποία θεωρούνται αναγκαία βάσει των συνεχώς αυξανόμενων εξελίξεων στον τομέα της Νοσηλευτικής.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους νοσηλευτές στο να:

 • Εξειδικευτούν σε προηγμένους ρόλους στην Υγειονομική Περίθαλψη.
 • Εξειδικευτούν ως επαγγελματίες υγείας στην Κοινοτική ή Ογκολογική Νοσηλευτική για να παρέχουν υπηρεσίες στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Υγειονομική Περίθαλψη, καθώς και στη Νοσηλευτική Διοίκηση, Εκπαίδευση και Έρευνα.
 • Αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας στους τομείς της Υγειονομικής Περίθαλψης.
 • Εξυπηρετούν Διαπολιτισμικούς πληθυσμούς.
 • Εξελιχθούν στους τομείς της νοσηλευτικής επιστήμης.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να:

 • Αναπτύξουν αποτελεσματικές ικανότητες στην προηγμένη νοσηλευτική πρακτική, ενσωματώνοντας τους προηγμένους ρόλους στην τέχνη και την επιστήμη της νοσηλευτικής.
 • Αναπτύξουν αποτελεσματικές ηγετικές ικανότητες και να υποστηρίζουν τους πελάτες τους στην κλινική πρακτική και εκπαίδευση.
 • Συνδυάζουν προηγμένες γνώσεις σχετικά με τους κοινωνικούς, πολιτικούς, ηθικούς, τεχνικούς, πολιτιστικούς, πνευματικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν το Σύστημα Υγειονομικής Περίθαλψης και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Παράγουν νέα γνώση μέσα από  τις θεωρίες της έρευνας σε προηγμένες νοσηλευτικές δομές.
 • Διερευνούν πρωτότυπα επιστημονικά θέματα σχετικά με την προηγμένη νοσηλευτική και τη νοσηλευτική εκπαίδευση.

Επιπλέον από τα μαθησιακά αποτελέσματα που παρατέθηκαν πιο πάνω, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν σε βάθος, το επιστημονικό πλαίσιο  της Νοσηλευτικής, με εστίαση στη φιλοσοφία, τη θεωρία και τις νέες κλινικές πρακτικές της κατεύθυνσής τους.
 • Εντοπίζουν, αναλύουν και αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα θέματα της Νοσηλευτικής επιστήμης εφαρμόζοντας Θεωρίες και Μοντέλα φροντίδας υγείας που αναφέρονται στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία
 • Αντιλαμβάνονται και εφαρμόζουν τη σχετική Νομοθεσία, Δεοντολογία και Ηθικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την εξάσκηση του επαγγέλματός τους.
 • Αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες για τη διαχείριση και φροντίδα ατόμων – ασθενών από διάφορες πληθυσμιακές ομάδες στην κοινότητα.
 • Προσφέρουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους από την ειδικότητά τους και σε οργανισμούς που είναι αναγκαίες.
 • Δημιουργήσουν και υλοποιήσουν προγράμματα Προαγωγής Υγείας στην Κοινότητα για ενημέρωση, πρόληψη και αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων υγείας.
 • Εφαρμόζουν τα ανάλογα επιστημονικά πρωτόκολλά και τις αρχές για ποιοτικότερη φροντίδα  των ατόμων – ασθενών.
 • Διερευνούν, μελετούν, αναλύουν και αξιολογούν επιστημονικά άρθρα, ώστε να γίνεται συνεχής βελτίωση της Νοσηλευτικής πρακτικής προς όφελος των ατόμων – ασθενών και οικογενειών τους αλλά και των ίδιων των Νοσηλευτών.
 • Αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και προαγωγή της Νοσηλευτικής έρευνας στα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κατευθύνσεις της κοινοτικής και ογκολογικής νοσηλευτικής στην καθημερινότητα.
 • Κατανοούν, εφαρμόζουν, υλοποιούν τα σωστά στάδια για τη διεξαγωγή μίας έρευνας βάσει στατιστικών μοντέλων καθώς και διαχέουν τα ευρήματά τους.

Λόγω της εφαρμογής του ΓΕΣΥ στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και της ίδρυσης μεγάλων Ογκολογικών μονάδων και άλλων, θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση σε εξιδεικευμένο προσωπικό.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργοδοτηθούν στους ακόλουθους τομείς σε όλες τις δομές Υπηρεσιών Υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια).

Πιο συγκεκριμένα θα μπορούν να εργοδοτηθούν:

 • Σε δομές Ιδρυμάτων κλειστής και ανοικτής περίθαλψης, σε ογκολογικές μονάδες, σε εξειδικευμένες μονάδες υγείας με χρόνια και μη νοσήματα, που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας
 • Σε δομές ΠΦΥ, ( Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας,  φροντίδα στο σπίτι, οικογένεια, σχολεία, υγιεινή και ασφάλεια εργασίας)
 • Αγωγή Υγείας
 • Στον Ερευνητικό Τομέα
 • Σε  Κέντρα Αποκατάστασης  ή/και Σύμβουλοι/ Συνεργάτες με Κέντρα Υγείας / Σχολεία / Εταιρικές Οργανώσεις / ΜΚΟ (Μη – Κυβερνητικοί Οργανισμοί)
 • Σε Συμβουλευτικούς σταθμούς Μητρότητας και Παιδιού καθώς και Οικογενειακού Προγραμματισμού
 • Σε οργανισμούς στη διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και κέντρα λοιμωδών νοσημάτων
 • Αυτοεργοδοτούμενοι ή Ελεύθεροι επαγγελματίες
Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
Διάρκεια 1.5 έτος (3 εξάμηνα)
Αριθμός Θέσεων 15
Κριτήρια Επιλογής Προεπιλογή με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψήφιου
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 20 Σεπτεμβρίου

Τρόποι Υποβολής Αίτησης:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη κα Μέλανη Στρατή στη διεύθυνση [email protected]  ή με τη κα Natali Demirdjian στη διεύθυνση [email protected]

Για εισδοχή στο πρόγραμμα σπουδών πρέπει να συμπληρωθεί μία αίτηση οποία μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο www.unic.ac.cy/apply.

Προϋποθέσεις και Διαδιακασίες Εισδοχής:

 1. Αίτηση Συμμετοχής: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την εισδοχή και ένταξή τους στο πρόγραμμα.
 2. ΑκαδημαΪκά Προσόντα: Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Iσοδύναμο καθώς και τελική αναλυτική βαθμολογία.
 3. Βιογραφικό Σημείωμα: Ένα ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα που να υπάρχουν όλες οι ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δραστηριότητες.
 4. Συστατικές Επιστολές: Οι υποψήφιοι πρέπει να εφοδιαστούν με δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές που έχουν διδαχτεί ή Προϊσταμένους σε Υπηρεσίες Υγείας

Συντονίστρια του Προγράμματος

Δρ. Μαρία Νούλα, RN,HVN, Αν. Καθηγήτρια,  Tηλ. 22841784,email: [email protected]