Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για Εισαγωγή Φοιτητών στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

που υλοποιείται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνουν ότι κατά το έτος 2018-2019 προτίθενται να λειτουργήσουν το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τραπεζική Λογιστική και Χρηματοοικονομική».

 • Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
 • Η έναρξη των σπουδών θα γίνει το Φθινόπωρο του 2018 (Οκτώβριο 2018)
 • Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.
 • Η διάρκεια του προγράμματος είναι κατ’ ελάχιστον 2 έτη
 • Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
  – Ακαδημαϊκή επίδοση προπτυχιακών σπουδών
  – Επαγγελματική Εμπειρία
  – Συνέντευξη (εάν απαιτηθεί)
 • Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται σε 4.500 ευρώ. Το κόστος ανέρχεται σε 900€ ανά Θεματική Ενότητα και σε αυτό περιλαμβάνεται όλο το διδακτικό υλικό της Θεματικής Ενότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά
Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατώντας ΕΔΩ 
από την 18η Ιουλίου 2018 έως την 18η Αυγούστου 2018

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο ΠΜΣ, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] τα  ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπογεγραμμένη (Επισυνάπτεται)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών (180-240 ECTScredits)

Μετά την προκήρυξη του προγράμματος, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν επιπροσθέτως τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Εισδοχής στο πρόγραμμα
 • Αναλυτική βαθμολογία στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
 • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας – αφορά όσους έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών σε γλώσσα άλλη από την Αγγλική. Απαιτείται επίπεδο γνώσης τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages)
 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Πρόσφατη ηλεκτρονική φωτογραφία

Σχετικά Έγγραφα

*Η πρόσκληση δημοσιεύεται και ισχύει υπό την προϋπόθεση της δημοσίευσης των Πράξεων του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.unic.ac.cy/el/banking-accounting-and-finance-ma-2-years-joint-degree-with-the-hellenic-open-university-distance-learning/ ή  να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στα emails: mbaf@unic.ac.cy ή tlx@eap.gr  ή τηλεφωνικά στα: 00357 22841974