Πράσινη Χημεία και εφαρμογές της στη Φαρμακευτική Βιομηχανία: Σύγχρονες Προκλήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές»

Φόρουμ Ενημέρωσης & Διαλόγου (16/01/2020)

Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργάνωσε την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 συνάντηση ανάμεσα σε μέλη του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Προσωπικού του Προγράμματος, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Παρασκευαστών Γενερικών Φαρμάκων (ΠΑΣΤΥΠΑΓΕΦ) και τα μέλη του Delorbis, Medochemie και Remedica, με θέμα «Πράσινη Χημεία και εφαρμογές της στη Φαρμακευτική Βιομηχανία: Σύγχρονες Προκλήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές».

Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του προγράμματος παρουσίασε τις εφαρμογές που βρίσκει η Πράσινη Χημεία στη Φαρμακευτική Βιομηχανία, τόσο στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης, όσο και στον έλεγχο φαρμάκων. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη διαχείριση των αποβλήτων της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών βιομηχανιών ανέδειξαν τις «πράσινες» δράσεις στις οποίες οι εταιρίες συμμετέχουν και κυρίως πως αντιμετωπίζεται η διαχείριση των αποβλήτων της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Στο τέλος του Φόρουμ Ενημέρωσης & Διαλόγου οι συμμετέχοντες κατέληξαν στα επόμενα βήματα για την περαιτέρω συνεργασία και εφαρμογή της Πράσινης Χημείας στη βιομηχανία.

  • Διεύρυνση του forum με εκπροσώπους από άλλους φορείς (Πανεπιστήμια, Επίτροπος Περιβάλλοντος, Δήμων, Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη, Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Βουλή των Αντιπροσώπων, Παράλληλη Βουλή, κ.α.)
  • Διοργάνωση ενός ευρύτερου forum ώστε οι ενδιαφερόμενοι φορείς να προχωρήσουν σε συνέργειες για την υιοθέτηση «πράσινων» ενεργειών σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, σε σχέση με τα φάρμακα
  • Η πρώτη δράση που συμφωνήθηκε είναι να ξεκινήσει ενημέρωση στα σχολεία και σε άλλους φορείς για τα θέματα της Πράσινης Χημείας. Ενδεικτικά, ως πρώτη δράση ευαισθητοποίησης αναφέρθηκε η συλλογή αποβλήτων από τα σχολικά εργαστήρια Χημείας.

Η Επόμενη συνάντηση του διευρυμένου φόρουμ θα πραγματοποιηθεί περί το τέλος Απριλίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για το Φόρουμ Ενημέρωσης & Διαλόγου για την Πράσινη Χημεία και τις εφαρμογές της μπορούν να ζητηθούν από τον Δρ Ιωάννη Σαρηγιάννη, Επίκουρο Καθηγητή του Προγράμματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (email: [email protected], τηλ 22842531).