Πανεπ. Λευκωσίας και Newcastle University συνδιοργάνωσαν το δεύτερο εξ αποστάσεως θερινό σχολείο

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Newcastle University του Ηνωμένου Βασιλείου συνδιοργάνωσαν το δεύτερο δωρεάν εξ αποστάσεως θερινό σχολείο με θέμα “Decolonising Research Methodologies”, από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Ιουλίου 2022.

Το θερινό σχολείο, που χρηματοδοτήθηκε από το Global Virtual Exchange & Engagement Fund του Newcastle University, βασίστηκε στις θεωρίες της αποαποικιοποίησης που συνδέονται με θέματα συμπερίληψης μη δυτικών απόψεων, με τις διακρίσεις που γίνονται σε θέματα φυλής, γλώσσας, φύλου και μειονοτήτων στην έρευνα και στην πρακτική. Το θερινό σχολείο βοήθησε τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους δυνατότητες, ώστε να προχωρήσουν στην ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία.

Θεματικές που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων είχαν να κάνουν με τη διαπολιτισμική και πολυγλωσσική ικανότητα, την ποιοτική έρευνα και τις δεξιότητες συνεργασίας. Μέσω μιας σειράς διαδραστικών δραστηριοτήτων, προσφέρθηκε πρακτική καθοδήγηση στους συμμετέχοντες σχετικά με το πώς να επιδεικνύουν ευαισθησία σε ερευνητικά προβλήματα. Με βάση την ηθική δεοντολογία, παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες που ακολουθούνται για να ληφθούν αποφάσεις σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. Στους συμμετέχοντες δόθηκαν οδηγίες ώστε να κατανοήσουν εις βάθος τις διαφορές ισχύος μεταξύ των ερευνητών και των ερευνώμενων και είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν για τα δικά τους ερευνητικά έργα.

Το θερινό σχολείο έλαβε πολύ θετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες αφού θεωρήσαν την ευκαιρία του να συνομιλήσουν με άλλους ερευνητές που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της έρευνάς τους αλλά και να έρθουν σε επαφή με θεωρητικές αλλά και πρακτικές συμβουλές, πολύ σημαντική.

Παρακάτω φαίνονται κάποια από τα σχόλια των συμμετεχόντων για την εμπειρία τους στο θερινό σχολείο:

«Είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που παρακολουθώ το θερινό σχολείο του Πανεπιστημίου του Newcastle σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Πιστεύω ότι το υπόβαθρο που έχω αποκτήσει με βοήθησε πολύ να βελτιώσω τον ρόλο μου στην τάξη όσον αφορά την προώθηση της διαπολιτισμικότητας και της συμπερίληψης. Ευχαριστώ!»

«Ήταν σίγουρα πολύ ενδιαφέρον και διαφωτιστικό.»

«Πολύ καλή οργάνωση και πολύ ωραίες συνεργασίες στις ομάδες.»

«Τα θέματα και οι πόροι του θερινού σχολείου επιλέχθηκαν σωστά και προσαρμόστηκαν για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Πριν παρακολουθήσω το θερινό σχολείο, είχα ελάχιστες γνώσεις σχετικά με την αποαποικιοποίηση του προγράμματος σπουδών και την αποαποικιοποίηση των ερευνητικών μεθοδολογιών.»

«Μια ενδιαφέρουσα σειρά μαθημάτων που εμπλουτίζει τις ερευνητικές μας δεξιότητες.»

«Η εκπαίδευση είναι πολύ πλούσια σε περιεχόμενο και πολύ ουσιαστική. Είχαμε εξαιρετικές συζητήσεις σε διάφορα θέματα.»

Συντονίστριες:

Dr Sara Ganassin

Δρ Αλεξάνδρα Γεωργίου

Δρ Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα