Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Λευκωσίας – Elevate Greece

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η Elevate Greece ΑΕ υπέγραψαν την Τετάρτη, 8 Mαρτίου, Μνημόνιο Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην καθιέρωση ακαδημαϊκής συνεργασίας για την προώθηση των αμοιβαίων συμφερόντων και την προώθηση και ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών, σύμφωνα με την ατομική αποστολή και τους στόχους τους, ιδίως όσον αφορά τη διεθνοποίηση.

Τα δυο μέρη θα έχουν την ευκαιρία να εξετάζουν, να διερευνούν και να υλοποιούν κοινά έργα και να ανταλλάζουν τεκμηριωμένες επιστημονικές πληροφορίες και δημοσιεύσεις, οι οποίες  αφορούν τον τομέα, σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητή Φίλιππο Πουγιούτα και τον Διευθύνoντα Σύμβουλο της Elevate Greece, κ. Μιχάλη Δρίτσα. Παρόντες ήταν επίσης η Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης του ΠΛ, Καθηγήτρια Αγγελική Κοκκινάκη, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγητής Μαρίνος Θεμιστοκλέους και η Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακής Καινοτομίας του Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Σούλλα Λουκά.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Μνημονίου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η Elevate Greece θα συνεργαστούν για:

  • την ενδυνάμωση της επαγγελματικής κοινότητας με τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων, εργαστηρίων ή σύντομων εντατικών προγραμμάτων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και εφόσον συμφωνηθεί και από τους δύο εταίρους μετά από εξέταση κατά περίπτωση
  • την παροχή συνεχούς υποστήριξης σε μαθητές και εκπαιδευτές μέσω ενεργού σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών
  • τη διαμόρφωση του μέλλοντος με τη διοργάνωση διαγωνισμών επιχειρηματικότητας και hackathons
  • τον σχεδιασμό και ανάπτυξη δραστηριοτήτων καθοδήγησης για νεοφυείς επιχειρήσεις
  • την παροχή πρακτικής άσκησης σε φοιτητές του ΠΛ.

O Πρύτανης, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, αφού αναφέρθηκε στις συνεχείς επιτυχίες και διεθνείς διακρίσεις του Πανεπιστημίου σημείωσε: «Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχουμε ως πυξίδα το Τετράγωνο της Γνώσης. Εστιάζουμε στους τέσσερις βασικούς του πυλώνες, δηλαδή στη διδασκαλία και μάθηση, στην έρευνα, στην καινοτομία και τέλος στην ώσμωση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, κτίζουμε συνεργασίες με σοβαρούς εταίρους του επιχειρηματικού τομέα με σκοπό την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρουμε».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Elevate Greece, Μιχάλης Δρίτσας, σχολίασε: «Αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένος για την υπογραφή της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC). Πέρα από τις διακρίσεις σε πολλές διεθνείς κατατάξεις, το UNIC ξεχωρίζει για τον μεγάλο αριθμό διεθνών φοιτητών – πολλοί εξ Ελλάδος.  Η μεταφορά τεχνογνωσίας στις νεοφυείς επιχειρήσεις σε θέματα Digital Innovation και σε επί μέρους τεχνολογίες που διακρίνεται το Πανεπιστήμιο, όπως ενδεικτικά Blockchain, forecasting, AI κ.ά. θα ενισχύσουν τις δυνατότητες επιχειρήσεων του μητρώου μας στα αντίστοιχα πεδία ενδιαφέροντός τους. Επίσης οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση για παροχή απασχόλησης σε φοιτητές του UNIC για πρακτική άσκηση (internship).»