Κάνε τη σωστή επιλογή για το Λύκειο ή Τεχνική Σχολή!

Η επιλογή του κλάδου σπουδών από τους/τις μαθητές/τριες και το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που θα κληθούν να λάβουν στη ζωή τους. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με γνώμονα να συμβάλει ουσιαστικά στη δύσκολη αυτή επιλογή, επιθυμεί να προσφέρει στους μαθητές/μαθήτριες της Γ’ τάξης Γυμνασίου την ευκαιρία να κατανοήσουν τις διάφορες επαγγελματικές δυνατότητες και να ανακαλύψουν τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Με τη βοήθεια του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού «Άριστον» οι μαθητές/μαθήτριες θα είναι σε θέση να κάνουν τη σωστή επιλογή ως προς την εκπαιδευτική κατεύθυνση στο λύκειο ή την τεχνική σχολή.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Άριστον» στους μαθητές/μαθήτριες Γ’ τάξης Γυμνασίου στην ειδικά μειωμένη τιμή των €35 ανά κωδικό έτσι ώστε να είναι σε θέση να διερευνήσουν τις δυνατότητες τους. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι μαθητές/μαθήτριες, αλλά και οι γονείς τους, θα επωφεληθούν εξειδικευμένη συμβουλευτική και υποστήριξη.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση για χορήγηση του τεστ θα βρείτε εδώ.