Εκπαιδευτική Ημερίδα Γονέων I Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς: Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου

Β' Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου

Το πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας, οι Σύνδεσμοι Γονέων και Κηδεμόνων Εκπαιδευτηρίων Γεροσκήπου και η Δημοτική Ομάδα Πρόληψης Γεροσκήπου, διοργανώνουν Εκπαιδευτική Ημερίδα Γονέων με θέμα: “Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς: Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου.”

2nd Primary Care Conference for all Personal Doctors in Cyprus

UNESCO Amphitheatre Makedonitissis 46, Nicosia

The Department of Primary Care and Population Health of the Medical School is organising the 2nd Primary Care Conference in Cyprus, with the support of the Cyprus Society of General Medicine, the Cyprus Association of Family Doctors, and the Cyprus Society of Internal Medicine.

€40.00

Info Session | Artificial Intelligence: The Rise of the Machines

Newton Amphitheatre Makedonitissis 46, Nicosia

How does ChatGPT and other groundbreaking technologies work? How does YouTube decide which videos to recommend? What products do our customers buy together? How can the performance of a soccer/basketball team be improved by analyzing data from previous games? 

UNIC at Careers in Sports: An Education Insights Showcase

The University of Nicosia (UNIC) would like to invite you to the Panel Discussion: Careers in Sports - Education Insights Showcase on Saturday, 20 April at 10:00-13:00 IST) at Padukone – Dravid Centre for Sports Excellence, India.

Go to Top