Ατενίζοντας τη διαδρομή για εργοδότηση στη Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση: Προϋποθέσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες

Jean Monnet Amphitheatre, Millennium Amphitheatre (M-203) 5887+3V Egkomi, Cyprus

Σκοπός της Ημερίδας είναι να ενημερώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για θέματα που αφορούν στην επαγγελματική τους μάθηση, ανάπτυξη και σταδιοδρομία, όπως είναι οι εξετάσεις διορίσιμων εκπαιδευτικών και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια πετυχημένη συνέντευξη.

Go to Top