BEAT featuring DJ Marios Nikiforou

LOFT RESTAURANT & BAR (UNIC Six Residences) Christodoulou Englezou 1, 12th Floor, Nicosia

Get ready for a night of awesome music and fun with DJ Marios Nikiforou at the all-glass rooftop Loft Restaurant & Bar. DJ Marios Nikiforou, resident DJ of Klik FM Radio Cyprus, will be [...]

Go to Top