Ημερίδα «Γίνομαι Διεθνολόγος για μία Mέρα: Σπουδές στη Διπλωματία, την Ασφάλεια και τους Διεθνείς Θεσμούς» 

University of Nicosia Μακεδονίτισσης 46, Nicosia

Η ημερίδα απευθύνεται σε μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ τάξης Λυκείων και Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ), δίνοντας τους την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές σπουδές, και τις επαγγελματικές προοπτικές.

Go to Top