Η Eurostat (2015) υπολογίζει ότι σχεδόν 24 εκατομμύρια άτομα ήταν άνεργοι στην