Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «100 χρόνια από τη γέννηση του Ρόδη Ρούφου» | Πρόσκληση για Συμμετοχή και Υποβολή Περιλήψεων 

Προθεσμία μέχρι 10 Ιουνίου 2024 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσκαλούν σε συμμετοχή και υποβολή περιλήψεων για διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα100 χρόνια από τη γέννηση του Ρόδη Ρούφου που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία στις 14 Σεπτεμβρίου 2024. 

Θεματική του Συνεδρίου
Σκοπός του συνεδρίου είναι η μελέτη του έργου και της δράσης του διπλωμάτη και συγγραφέα Ρόδη Ρούφου (1924-1972) εξ αφορμής της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννησή του. Ο Ρούφος διακρίθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του για την αγωνιστική του δράση, συμμετείχε στην αντίσταση κατά της Γερμανικής κατοχής της Ελλάδας, συνεργάστηκε στενά με την ΕΟΚΑ, τον Μακάριο και τον Γρίβα ως υποπρόξενος στη Λευκωσία (1954-1956) και άσκησε δριμεία κριτική κατά της Χούντας, η οποία τον απέλυσε από το διπλωματικό σώμα. Παράλληλα προς τη διπλωματική του δραστηριότητα, ξεχωρίζει η συγγραφική του δράση, με εμβληματικά έργα τη Χάλκινη Εποχή (Age of Bronze)  στην οποία περιγράφει μυθιστορηματικά τον αγώνα των Ελληνοκυπρίων, η τριλογία Χρονικό μιας σταυροφορίας που αφορά την περίοδο της ελληνικής αντίστασης στην κατοχή, καθώς και το Vérité sur la Grèce (Inside the ColonelsGreece) για την περίοδο της Χούντας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισηγηθούν πρωτότυπες εργασίες που να άπτονται της ζωής και του έργου του Ρούφου 

Γλώσσα εργασίας του Συνεδρίου 
Ελληνικά 

Οδηγίες για Υποβολές
Οι υποβολές ενδιαφέροντος συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνουν τίτλο εισήγησης και περίληψη έως 300 λέξεις και να αποσταλούν ηλεκτρονικά εντός των πιο κάτω προθεσμιών στις διευθύνσεις: [email protected] και emilianides.a@unic.ac.cy 

Έξοδα
Δεν υπάρχει παράβολο συμμετοχής στο συνέδριο. Οι συμμετέχοντες είναι όμως υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουν οι ίδιοι τη χρηματοδότηση του ταξιδιού και της διαμονής τους στην Κύπρο.  

Πρακτικά
Οι ανακοινώσεις-εισηγήσεις θα μπορούν να υποβληθούν για αξιολόγηση με σκοπό τη δημοσίευση στην έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου. 

Πρόγραμμα ημερομηνιών
Υποβολή περιλήψεων: Μέχρι 10 Ιουνίου 2024
Ενημέρωση αποδοχής: Μέχρι 25 Ιουνίου 2024
Εργασίες συνεδρίου: 14 Σεπτεμβρίου 2024