Διαφορετικότητα και Διαφοροποίηση στο Σχολικό Περιβάλλον

Ημερίδα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα, σε συνεργασία με τη Σχολή Μωραΐτη

 Η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με τη Σχολή Μωραΐτη, διοργάνωσαν την 1η Φεβρουαρίου 2020 ημερίδα με θέμα: «Διαφορετικότητα και Διαφοροποίηση  στο Σχολικό Περιβάλλον» στις εγκαταστάσεις της Σχολής, στο Ψυχικό Αθήνας.

Η ημερίδα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθώς και φοιτητές και γονείς, ενώ είχε ως στόχο της να παρουσιάσει το πώς μπορεί να διεκπεραιωθεί πρακτικά, με καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης, η σύνδεση της διαφορετικότητας με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Χαιρέτησαν ο Αντώνης Καρτάλης, Σύμβουλος Διοίκησης της Σχολής Μωραΐτη, και ο Καθηγητής  Παναγιώτης Αγγελίδης, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

«Η άποψη ότι το σχολείο μπορεί να συμπεριλάβει όλους τους μαθητές συνδέεται με τα θεμελιακά ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας αποδοχής και σεβασμού μέσα στη σχολική κοινότητα», υπέδειξε ο Καθηγητής Αγγελίδης. Θέμα της ομιλίας του ήταν «Η  Διαφοροποίηση της  Διδασκαλίας, Ηγεσία και  Συμπεριληπτική  Εκπαίδευση».

Πρόσθεσε, πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία επιχειρεί να καλλιεργήσει αξίες και να διαμορφώσει  μεθοδολογίες, ώστε να ενισχύσει το πνεύμα της μάθησης σε όλους τους μαθητές και να  προσαρμόσει την παιδαγωγική πράξη στις ανάγκες και στις ικανότητες όλων των μελών μιας σχολικής κοινότητας. «Στηρίζεται στην ”υπόσχεση για επιτυχία” κάθε παιδιού αντί στον κίνδυνο για  αποτυχία του, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες και τις προοπτικές που μπορούν να αναπτυχθούν στο σχολικό περιβάλλον», κατέληξε ο Κοσμήτορας Αγγελίδης.

«Εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς με βάση τις δεξιότητες του 21ου αιώνα», ήταν  το θέμα που ανέπτυξε η Αγνή Στυλιανού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ενώ για την «Τεχνολογία ως εργαλείο διαφοροποίησης της διδασκαλίας σε συμπεριληπτικά  περιβάλλοντα μάθησης» αναφέρθηκε ο Ηλίας Ανδρογιάννης, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής στο  Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνολικά στην εκδήλωση δόθηκαν έξη ομιλίες, από τις οποίες τέσσερις ήταν από εμπειρογνώμονες σε θέματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου.

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους περισσότερους από 250 συμμετέχοντες της εκδήλωσης.