Διαδικτυακό Συνέδριο για την εξ αποστάσεως διδασκαλία γλωσσών κατά τη διάρκεια της πανδημίας

40 ειδικοί ανέλυσαν τις τρέχουσες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, την έρευνα και τις πρακτικές διδασκαλίας της εκμάθησης γλωσσών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, κατά την ψηφιακή εποχή.

Το Τμήμα Γλωσσών και Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργάνωσε το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο:

“Language teaching and the pandemic: a shift to a new era?”

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Εκπαιδευτικών Αγγλικής (CyTEA), με τη στήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Παγκόσμιου Εκπαιδευτικού Συνδέσμου IATEFL LTSIG (International Association of Teachers of English as a Foreign Language).

Το Συνέδριο περιλάμβανε ομιλίες 40 ειδικών, από διάφορες χώρες, με θεωρητικές και πρακτικές εισηγήσεις καθώς και εργαστήρια. Συγκεκριμένα, το συνέδριο επικεντρώθηκε σε θέματα που σχετίζονται με πτυχές της εξ αποστάσεως διδασκαλίας γλωσσών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος του συνεδρίου ήταν να καταστεί μια ενδιαφέρουσα πηγή πληροφοριών για ερευνητές, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, και φοιτητές.

Παράλληλα, το συνέδριο έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις και ιδέες όσον αφορά τις τρέχουσες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, την έρευνα και τις πρακτικές διδασκαλίας της εκμάθησης γλωσσών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, κατά την ψηφιακή εποχή.

Στους κύριους ομιλητές του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνονταν διεθνώς αναγνωρισμένοι ειδικοί όπως οι:

Greg Kessler (Ohio University, U.S.A.),

Sophia Mavridi (De Montfort University, U.K.),

Michał B. Paradowski (University of Warsaw).