Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΜSc) στη Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα (20) νέων θέσεων για εισδοχή στο  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΜSc) στη Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση για το Χειμερινό Τετράμηνο της Ακαδημαϊκής χρονιάς 2020 – 2021.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Φυσικοθεραπεία διαρκεί 1.5 ακαδημαϊκά έτη. Το πρόγραμμα συνδυάζει προχωρημένη θεωρητική, κλινική και πρακτική εκπαίδευση που επιτρέπει στο σύγχρονο φυσικοθεραπευτή να αξιολογεί και να διορθώνει τα λειτουργικά προβλήματα μιας ποικιλίας μυοσκελετικών και νευρολογικών προβλημάτων.

Η δομή του προγράμματος είναι δυναμική και αντικατοπτρίζει τις πιο σύγχρονες τάσεις της έρευνας στον τομέα της μυοσκελετικής και νευρολογικής αποκατάστασης. Δίνει μεγάλη έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη ενός σωστού κλινικού συλλογισμού που καθοδηγεί τις κλινικές αποφάσεις. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις για εξειδικευμένη κλινική πράξη βασισμένη στις διαθέσιμες επιστημονικές αποδείξεις (Evidence Based Practice) στους τομείς της μυοσκελετικής και της νευρολογικής αποκατάστασης.

Γενικά, το πρόγραμμα σπουδών καθιστά ικανούς τους φοιτητές να συμβάλουν μέσω της κλινικής πράξης τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση μετά από μυοσκελετικές ή  νευρολογικές κακώσεις ή παθήσεις. Ταυτόχρονα, προσφέρει στους φοιτητές την ικανότητα να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες υγείας για τη διατήρηση της ψυχολογικής και σωματικής υγείας των ασθενών με μυοσκελετικές και νευρολογικές παθολογίες.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να παρέχει μεταπτυχιακού επιπέδου εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της μυοσκελετικής και νευρολογικής φυσικοθεραπείας.
 • Να παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο για ανεξάρτητη έρευνα σε προβλήματα του μυοσκελετικού συστήματος ή ειδικά νευρολογικά προβλήματα.
 • Να συνδυάσει την κατανόηση της θεωρίας με την προχωρημένη και εξειδικευμένη πρακτική εμπειρία στους τομείς της μυοσκελετικής και νευρολογικής φυσικοθεραπείας ώστε να ενισχύσει τον κοινωνικό ρόλο του φυσικοθεραπευτή στην προαγωγή και προάσπιση της υγείας στους σχετικούς πληθυσμούς.
 • Να παράγει φυσικοθεραπευτές εξειδικευμένους στους τομείς της μυοσκελετικής φυσικοθεραπείας και νευρολογικής φυσικοθεραπείας παιδιών κι ενηλίκων.
 • Να δημιουργήσει ένα ερευνητικό πόλο που να δραστηριοποιείται στον τομέα της μυοσκελετικής και νευρολογικής αποκατάστασης, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την εξειδικευμένη γνώση στους τομείς αυτούς.
 • Να συμβάλει στη δια βίου μάθηση στον τομέα της φυσικοθεραπείας και στην επιστημονική κατάρτιση των φυσικοθεραπευτών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

 1. Προσφέρουν τις γνώσεις τους στους ασθενείς και να τους συμβουλεύουν για τις επιλογές και τους τρόπους αποκατάστασης των νευρομυοσκελετικών δομών μετά από κακώσεις ή παθήσεις.
 2. Διαχωρίζουν την παθολογία από την δυσλειτουργία των διαφόρων συστημάτων του οργανισμού και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην αποκατάσταση της δυσλειτουργίας και αν είναι δυνατόν και της παθολογίας.
 3. Διαθέτουν ολοκληρωμένη και σύγχρονη γνώση στον τομέα της φυσικοθεραπείας γενικά και στον τομέα της λειτουργικής αποκατάστασης ειδικότερα.
 4. Εφαρμόζουν σωστούς, έγκυρους κι αξιόπιστους τρόπους μυοσκελετικής κι νευρολογικής αξιολόγησης που να οδηγούν σε προγράμματα εξειδικευμένα ανά περίπτωση.
 5. Κατανοούν τις ενδείξεις και αντενδείξεις της εφαρμογής τεχνικών και μεθόδων θεραπείας στην αποκατάσταση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων.
 6. Αξιολογούν διάφορες παθολογικές καταστάσεις με δομημένο τρόπο, να καταγράφουν τα ευρήματα τους και να σχεδιάζουν θεραπευτικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση τους με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές αποδείξεις (Evidence Based Physiotherapy).
 7. Εφαρμόζουν τους κώδικες βιοηθικής, να επιδεικνύουν προστασία της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και να σέβονται τις αποφάσεις τους.
 8. Αναλύουν και να συνθέτουν κριτικά τη διαθέσιμη βιβλιογραφία στον τομέα της φυσικοθεραπείας.
 9. Ερμηνεύουν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία στο χώρο των βασικών επιστημών (ανατομία, φυσιολογία, εμβιομηχανική, νευροεπιστήμες, κ.ά.) και να αναθεωρούν ανάλογα την κλινική τους πράξη.
 10. Επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά προς τους ασθενείς και τους άλλους ειδικούς και να αποτελούν ενεργό μέλος και ισότιμο μέλος μιας ομάδας επιστημόνων υγείας και αποκατάστασης.

Κατανοούν τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και την περάτωση κλινικών μελετών για την βελτίωση της υπάρχουσας γνώσης και την απάντηση κλινικών ερωτημάτων.

Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
Διάρκεια 1.5 έτη (3 εξάμηνα)
Αριθμός Θέσεων 20
Κριτήρια Επιλογής Προεπιλογή με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψήφιου
Ημερομηνία Αιτήσεων Από 31 Αυγούστου

Τρόποι Υποβολής Αίτησης:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη κα Μέλανη Στρατή στη διεύθυνση [email protected]  ή με τη κα Natalie Demirdjian στη διεύθυνση [email protected]

Για εισδοχή στο πρόγραμμα σπουδών πρέπει να συμπληρωθεί μία αίτηση η οποία μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο www.unic.ac.cy/apply.

Δηλώστε Ενδιαφέρον για Πρόγραμμα Σπουδών

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν την εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις σας πριν να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πληροφορίες

Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Εισδοχής:

 1. Αίτηση Συμμετοχής: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την εισδοχή και ένταξή τους στο πρόγραμμα.
 2. Ακαδημαϊκά Προσόντα: Προπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Φυσικοθεραπεία ή συναφείς κλινικές επιστήμες της υγείας (π.χ. Οστεοπαθητικής, Χειροπρακτικής).
 3. Δύο Συστατικές Επιστολές από πρόσωπο που γνωρίζει τον υποψήφιο.
 4. Προσωπική Δήλωση: Μια επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητες  του υποψηφίου, το βιογραφικό του, καθώς επίσης οι προσδοκίες του από το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο θα τον βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας του.
 5. Καλή γνώση στην Αγγλική Γλώσσα απαιτείται.

Συντονιστής του Προγράμματος

Δρ. Μάνος Στεφανάκης
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ: 22 842 564
E-mail:  [email protected]