Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) στην «Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής» με κατευθύνσεις στην Άσκηση, Φυσική Κατάσταση και Υγεία και Φυσική Αγωγή και Αθλητική Παιδαγωγική

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα δεκαπέντε (15) νέων θέσεων για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) στη «Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής» με κατευθύνσεις στην Άσκηση, Φυσική Κατάσταση και Υγεία και Φυσική Αγωγή και Αθλητική Παιδαγωγική, για το Χειμερινό Τετράμηνο της Ακαδημαϊκής χρονιάς 2020 – 2021.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην «Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής» είναι ένα αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται από δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης και οδηγεί στην απόκτηση ανάλογου Μεταπτυχιακού τίτλου (MSc).

Οι δύο (2) κατευθύνσεις είναι: 1) Άσκηση, Φυσική Κατάσταση και Υγεία και 2) Φυσική Αγωγή και Αθλητική Παιδαγωγική. Το πρόγραμμα προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις, πληροφορίες και καινοτομίες στην Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής. Ακολουθώντας αυτή τη φιλοσοφία του προγράμματος, ο φοιτητής θα καταρτίζεται με σύγχρονες προσεγγίσεις και με δυνατότητες ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης, ανάλυσης, αξιολόγησης και εισήγησης παρεμβάσεων στην άσκηση για τη βελτιστοποίηση των αθλητικών επιδόσεων, τη βελτίωση της υγείας  και την καλλιέργεια σύγχρονων μεθόδων αθλητικής παιδαγωγικής στην Φυσική Αγωγή.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει  τους φοιτητές στο να:

 • Αναπτυχθούν και να προωθηθούν σαν επαγγελματίες με επάρκεια στις θεωρητικές γνώσεις όπως και στην εφαρμογή και επίδειξη δεξιοτήτων στην άθληση και άσκηση και υγεία, όπως και  σαν εκπαιδευτικοί στη Φυσική Αγωγή όπου θα μπορούν να έχουν μια κριτική και διερευνητική προσέγγιση στο καθορισμένο περιβάλλον εργοδότησης  τους.
 • Έχουν ψηλή αυτοπεποίθηση, και αυτοεκτίμηση και θα μπορούν να παρέχουν ένα προηγμένο επίπεδο γνώσης και επαγγελματισμού στους χώρους της άθλησης, άσκησης, υγείας και εκπαίδευσης.
 • Να αναπτύξουν το ερευνητικό τους υπόβαθρο  των. Να μπορούν να εργάζονται αυτόνομα και ανεξάρτητα όσο και για να δουλεύουν αποτελεσματικά συλλογικά και σαν ομάδα.
 • Να αποκτήσουν προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες στο να εντοπίζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές λύσεις σε πολύπλοκα ζητήματα λήψης αποφάσεων.
 • Εξυπηρετούν διαπολιτισμικούς πληθυσμούς.
 • Εξελιχθούν στους τομείς της Επιστήμης της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να:

 • Αναπτύξουν αποτελεσματικές ικανότητες στην προηγμένη πρακτική στην Άσκηση, Υγεία, και Σωματική Δραστηριότητα ενσωματώνοντας τους προηγμένους ρόλους στην τέχνη και την επιστήμη της Επιστήμης της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής.
 • Αναπτύξουν αποτελεσματικές ηγετικές ικανότητες και να υποστηρίζουν τους πελάτες τους στην πρακτική και εκπαίδευση.
 • Συνδυάζουν προηγμένες γνώσεις σχετικά με τους κοινωνικούς, πολιτικούς, ηθικούς, τεχνικούς, πολιτιστικούς, πνευματικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα Συστήματα της  Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής.
 • Παράγουν νέα γνώση μέσα από  τις θεωρίες της έρευνας σε προηγμένες δομές της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής.
 • Διερευνούν πρωτότυπα επιστημονικά θέματα σχετικά με την προηγμένη εκπαίδευση στην Άσκηση, Υγεία, και Φυσική Αγωγή.

Επιπλέον από τα μαθησιακά αποτελέσματα που παρατέθηκαν πιο πάνω, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν σε βάθος το επιστημονικό πλαίσιο  της Επιστήμης της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής, με εστίαση στη φιλοσοφία, τη θεωρία και τις νέες πρακτικές της κατεύθυνσής τους.
 • Εντοπίζουν, αναλύουν και αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα θέματα της Επιστήμης της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής εφαρμόζοντας Θεωρίες και Μοντέλα στην Άσκηση, Φυσική Κατάσταση και Υγεία και Φυσική Αγωγή που αναφέρονται στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία.
 • Αντιλαμβάνονται και εφαρμόζουν τη σχετική Δεοντολογία και Ηθικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την εξάσκηση του επαγγέλματός τους.
 • Αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες για τη διαχείριση και φροντίδα ατόμων – αθλούμενων – αθλητών από διάφορες πληθυσμιακές ομάδες.
 • Δημιουργήσουν και υλοποιήσουν προγράμματα προαγωγής Άσκησης, Φυσικής Κατάστασης και Υγείας και Αθλητικής Διαπαιδαγώγησης στην Κοινότητα για ενημέρωση, πρόληψη και αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων υγείας.
 • Εφαρμόζουν τα ανάλογα επιστημονικά πρωτόκολλά και τις αρχές για ποιοτικότερη διαχείριση των ατόμων – αθλούμενων – αθλητών.
 • Διερευνούν, μελετούν, αναλύουν και αξιολογούν επιστημονικά άρθρα, ώστε να γίνεται συνεχής βελτίωση της πρακτικής στην Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής προς όφελος των ατόμων ή και ομάδων.
 • Αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στην Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής και στις σύγχρονες ανάγκες/ προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κατευθύνσεις της Άσκησης, Φυσικής Κατάστασης και Υγείας και Φυσικής Αγωγής και Αθλητικής Παιδαγωγικής στην καθημερινότητα.
 • Κατανοούν, εφαρμόζουν, υλοποιούν τα σωστά στάδια για τη διεξαγωγή μίας έρευνας βάσει στατιστικών μοντέλων καθώς και να διαχέουν τα ευρήματά τους.

Οι απόφοιτοι του τρέχοντος μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργαστούν στους ακόλουθους τομείς:

  • Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη φυσική αγωγή
  • Προπονητής / γυμναστής σε αθλητικές ομάδες
  • Επικεφαλής αθλητικών εκπαιδευτών (π.χ. αθλητικές σχολές, σχολεία, κολέγια, πανεπιστήμια, προγράμματα μετά το σχολείο)
  • Υπεύθυνοι σε κέντρα υγείας, αναψυχής και γυμναστικής
  • Υπεύθυνοι σε κέντρα αποκατάστασης (σε προγράμματα άσκησης)
  • Σύμβουλοι σε άτομα ή ομάδες (επαγγελματίες και ερασιτέχνες) όσον αφορά τις προχωρημένες επιδόσεις και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης
  • Αυτοεργοδοτούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες
  • Συντονισμός, διαχείριση και / ή οργάνωση προγραμμάτων στον δημόσιο / ιδιωτικό τομέα σε σχέση με:
   • Την πρόοδο της υγείας και της σωματικής άσκησης
   • Τη δια βίου άσκηση
  • Οργάνωση ή / και διαχείριση:
   • Ατομικά / Ομαδικά προγράμματα ανάπτυξης φυσικής κατάστασης σε γυμναστήρια, κέντρα υγείας και σχολεία
  • Συνεχιζόμενη έρευνα στην επιστήμη της άσκησης, Φυσικής Αγωγής, στη σωματική εκπαίδευση και στην προαγωγή της υγείας
Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
Διάρκεια 1.5 έτος (3 εξάμηνα)
Αριθμός Θέσεων 15
Κριτήρια Επιλογής Προεπιλογή με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψήφιου
Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων 25 Σεπτεμβρίου

Τρόποι Υποβολής Αίτησης:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη κα ΜέλανηΣτρατή στη διεύθυνση [email protected]  ή με τη κα Natalie Demirdjian στη διεύθυνση [email protected]

Για εισδοχή στο πρόγραμμα σπουδών πρέπει να συμπληρωθεί μία αίτηση οποία μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο www.unic.ac.cy/apply.

Δηλώστε Ενδιαφέρον για Πρόγραμμα Σπουδών

Συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα για να δηλώσετε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πριν την εκδήλωση. Με αυτό τον τρόπο θα απαντηθούν πολλές από τις ερωτήσεις σας πριν να σας γνωρίσουμε και από κοντά.

Πληροφορίες

Προϋποθέσεις και Διαδιακασίες Εισδοχής:

 1. Αίτηση Συμμετοχής: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την εισδοχή και ένταξή τους στο πρόγραμμα.
 2. ΑκαδημαΪκά Προσόντα: Πτυχίο στην Επιστήμη της Άσκησης ή στην Φυσική Αγωγή ή παραπλήσιο πτυχίο καθώς και τελική αναλυτική βαθμολογία.
 3. Βιογραφικό Σημείωμα:Ένα ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα που να υπάρχουν όλες οι ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δραστηριότητες.
 4. Συστατικές Επιστολές:Οι υποψήφιοι πρέπει να εφοδιαστούν με δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές που τους έχουν διδάξει.

Συντονίστης του Προγράμματος

Δρ. Κωνσταντίνος Τσουλούπας, Επ. Καθηγητής

Tηλ: 22842327,

email: [email protected]