Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει τη διοργάνωση του 11ου διαγωνισμού «Έρευνα από Μαθητές 2019» και προσκαλεί ομάδες μαθητών από Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές της Κύπρου να λάβουν μέρος με ερευνητικές εργασίες (Ο διαγωνισμός είναι ξεχωριστός ανάμεσα σε Λύκεια/ Τεχνικές Σχολές και Γυμνάσια).

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των ερευνητικών εργασιών του διαγωνισμού Έρευνα από Μαθητές 2019 έχει ολοκληρωθεί. Με μεγάλη μας ικανοποίηση παρατηρούμε ότι το επίπεδο των εργασιών που κατατέθηκαν έχει ανεβεί κατακόρυφα. Αυτό τεκμηριώνεται τόσο από τις βαθμολογίες όσο και από τα σχόλια των αξιολογητών. Θα σας ενημερώσουμε μέσω εμαιλ για τα αποτελέσματα των εργασιών σας.

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στη Τελετή απονομή των Βραβείων η οποία θα παραγματοποιηθεί τη Τετάρτη, 10 Απριλίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στις 9:00 π.μ. στην αίθουσα CINE Studio.  Θα σας παρακαλούσαμε όπως μας ενημερώσετε μέχρι τις 29/3, αν θα παρευρεθείτε και με πόσα άτομα έτσι ώστε να προβούμε στις απαραίτητες διευθετήσεις.

Οι μαθητές που θα συγκεντρώσουν τις υψηλότερες βαθμολογίες θα βραβευθούν με υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο (βλέπε πιο κάτω). Επίσης, τα σχολεία των πρώτων τριών ερευνητικών εργασιών θα βραβευτούν με χρηματικά βραβεία (βλέπε πιο κάτω).

Τα μέλη των ομάδων που θα συγκεντρώσουν τις τρείς υψηλότερες βαθμολογίες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια (master classes) από ειδικούς εκπαιδευτές για απόκτηση δεξιοτήτων παρουσίασης. Μετά το πέρας των σεμιναρίων θα παρουσιάσουν την εργασία τους, όπου και θα αξιολογηθούν από  κριτική επιτροπή. Η τελική κατάταξη των τριών πρώτων θέσεων θα είναι αποτέλεσμα της συνολικής βαθμολογίας, (50% για την παρουσίαση + 50% για την εργασία).

 

Για παράδειγμα:

Γυμνάσιο Α: Μελέτη 9.6        Παρουσίαση: 9           Σύνολο = 9.3 (50%x 9.6 +50%x 9)

Γυμνάσιο Β: Μελέτη 9.5        Παρουσίαση: 10         Σύνολο = 9.75 (50%x 9.5+50%x 10)

Γυμνάσιο Γ: Μελέτη 9.4         Παρουσίαση: 9.4        Σύνολο = 9.4 (50%x 9.4 +50%x 9.4)

 

Τελική Κατάταξη:

Γυμνάσιο Β (1η θέση), Γυμνάσιο Γ (2η θέση), Γυμνάσιο Α (3η θέση)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Οι εργασίες πρέπει να είναι ομαδικές και να υλοποιηθούν αποκλειστικά από τους μαθητές υπό την καθοδήγηση ενός ή δύο καθηγητών.
 • Οι εργασίες πρέπει να έχουν ερευνητικό χαρακτήρα και μην είναι μια απλή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αλλά να εμπεριέχουν το στοιχείο της καινοτομίας. Στόχος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία και τη διαδικασία της έρευνας.
 • Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι: η καινοτομία της έρευνας, η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, η πληρότητα της μεθοδολογίας και ανάλυσης και η παρουσίαση συμπερασμάτων και βιβλιογραφικών αναφορών.
 • Για να βοηθήσουμε τις ομάδες στη διαδικασία/ στάδια της έρευνας θα πραγματοποιηθεί ειδικό σεμινάριο μεθοδολογίας και συγγραφής ερευνητικών εργασιών σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί (ενδεχομένως σε δύο πόλεις).
 • Η κάθε ερευνητική ομάδα δεν μπορεί να έχει περισσότερους από πέντε (5) μαθητές.
 • Κάθε καθηγητής/τρια μπορεί να αναλάβει μέχρι πέντε (5) ερευνητικές εργασίες .
 • Δεν υπάρχει ο οποιοσδήποτε περιορισμός ως προς τον αριθμό ερευνητικών εργασιών που θα αποστείλει συνολικά το κάθε σχολείο.
 • Θα πρέπει να αποσταλεί αρχικά μια περίληψη (περίπου 100 – 200 λέξεις) μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2018, ώστε να εξευρεθούν οι αξιολογητές για τη κάθε μελέτη.
 • Οι ερευνητικές εργασίες πρέπει να συμπληρώνονται σε ειδικά έντυπα.
 • Γλώσσα υποβολής της εργασίας: Ελληνική ή Αγγλική.
 • Οι ερευνητικές εργασίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε μορφή PDF όχι αργότερα από τις 15 Φεβρουαρίου 2019 στη διεύθυνση [email protected]

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ (για τα σχολεία των οποίων οι μελέτες έχουν λάβει τις πρώτες τρείς θέσεις)

 • Λύκειο /Τεχνική Σχολή  (1η θέση) & Γυμνάσιο (1η θέση)   € 300.00
 • Λύκειο /Τεχνική Σχολή  (2η θέση) & Γυμνάσιο (2η θέση)   € 200.00
 • Λύκειο /Τεχνική Σχολή  (3η θέση) & Γυμνάσιο (3η θέση)    € 100.00

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΛΥΚΕΙΑ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ /  ΓΥΜΝΑΣΙΑ*

 • 1η θέση:. Υποτροφία 50% για κάθε μαθητή για τον πρώτο χρόνο σπουδών
 • 2η θέση:  Υποτροφία 45% για κάθε μαθητή για τον πρώτο χρόνο σπουδών
 • 3η θέση:  Υποτροφία 40% για κάθε μαθητή για τον πρώτο χρόνο σπουδών

 

Πέρα από τις τρείς ερευνητικές εργασίες με την υψηλότερη βαθμολογία, οι υπόλοιπες μελέτες κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Κατηγορία ‘Χρυσό’: Υποτροφία 25% για κάθε μαθητή για τον πρώτο χρόνο σπουδών.

Κατηγορία ‘Αργυρό’: Υποτροφία  20% για κάθε μαθητή για τον πρώτο χρόνο σπουδών.

Κατηγορία ‘Χάλκινο’: Υποτροφία 15% για κάθε μαθητή για τον πρώτο χρόνο σπουδών.

Έπαινος

Πιστοποιητικό Συμμετοχής

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ερευνητικές εργασίες μπορούν να εξετάζουν θέματα που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό:

 • Κοινωνικές Επιστήμες
  • Εκπαίδευση
  • Ιστορία και Πολιτισμός
  • Κοινωνιολογία / Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κοινωνική Εργασία
  • Ψυχολογία
  • Περιβάλλον και Τουρισμός
 • Εφαρμοσμένες Επιστήμες
  • Φυσική
  • Χημεία
  • Τεχνολογία
  • Γραφικές Τέχνες
  • Αρχιτεκτονική
  • Κατασκευές
  • Ενέργεια
  • Μαθηματικά
  • Επιστήμες της Πληροφορικής
  • Περιβάλλον
 • Οικονομικές Επιστήμες
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Οικονομία
  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Λογιστική
  • Χρηματοοικονομικά
 • Υγεία
  • Βιολογία του Ανθρώπου
  • Νοσηλευτική
  • Δημόσια Υγεία

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Υπ. Διδάκτωρ, Μαρίνος Παπαїωακείμ

Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46, 1700, Τ.Θ. 24005, Λευκωσία

Τηλ. 22841703

Email: [email protected]

*Σε περίπτωση που οι μαθητές που βραβεύτηκαν με υποτροφία στους διαγωνισμούς «Έρευνα από Μαθητές 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018» βραβευτούν και το 2019, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο μια υποτροφία για εγγραφή στο Πανεπιστήμιο. Οι υποτροφίες είναι για οποιοδήποτε κλάδο σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το πρώτο έτος σπουδών. Εξαιρείται η Σχολή Ιατρικής.