Από τις Θεωρίες Μάθησης στις Ψηφιακές Κοινότητες Μάθησης: Προ(σ)κλήσεις και Προοπτικές

Από τις Θεωρίες Μάθησης στις Ψηφιακές Κοινότητες Μάθησης: Προ(σ)κλήσεις και Προοπτικές Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Άργος με θέμα τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων Η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία [...]