Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για αιτήσεις εγγραφών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νομικής

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει το άνοιγμα πενήντα (50) θέσεων για την εισδοχή στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Νομική (LLM), για το Χειμερινό εξάμηνο 2019.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να προσφέρει υψηλότατο επίπεδο επιστημονικής γνώσης μέσα από την εξειδίκευση σε δύο συγκεκριμένες περιοχές του γνωστικού αντικειμένου της νομικής επιστήμης: α) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και β) στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Παρέχεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε κατόχους πτυχίου Νομικής ή συναφούς τίτλου σπουδών, καθώς επίσης και σε άτομα που στοχεύουν να εργαστούν σε τομείς και αντικείμενα που σχετίζονται με τη νομική επιστήμη (βλ. δικηγορικό επάγγελμα, δικαστικό σώμα, νομικοί σύμβουλοι σε εταιρείες και ιδιωτικούς οργανισμούς, Δημόσια Υπηρεσία, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς, Μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί, διπλωματικό σώμα).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμβάθυνση σε εξειδικευμένους τομείς της νομικής επιστήμης, οι οποίοι έχουν σημαντική θεωρητική και πρακτική σημασία και στην κατανόηση της νομικής μέσα σε ένα συγκριτικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναδεικνύεται η φύση και η λειτουργία του εθνικού δικαίου μέσα από την πρόσμειξή του και την αλληλεπίδρασή του με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο το δίκαιο ερμηνεύεται και εφαρμόζεται στην πράξη, με ιδιαίτερη μελέτη τόσο των θεωρητικών παραμέτρων και διαμαχών, όσο και της πρακτικής εφαρμογής της γνώσης στην αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων και προκλήσεων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.

Σχολή Νομική
Διάρκεια 1.5 έτος (τρία εξάμηνα)
Αριθμός θέσεων 50 (πενήντα)
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 18 Σεπτεμβρίου 2019
Γλώσσα Όλες οι πτυχές του προγράμματος (αίτηση συμμετοχής, ατομικές συνεντεύξεις, μελέτη) πραγματοποιούνται στα ελληνικά

Υποβολή Αίτησης

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ακαδημαϊκό, υπεύθυνο του προγράμματος, Δρ. Στέργιο Μήτα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

 • Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στο https://www.unic.ac.cy/apply.

Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισδοχής

 1. Ακαδημαϊκά προσόντα: Πτυχίο Νομικής ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας: Οι φοιτητές ικανοποιούν την γνώση της αγγλικής γλώσσας αν το πρώτο πτυχίο διδάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Διαφορετικά πρέπει να παρουσιάσουν αποδεικτικά διεθνών εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα στην αγγλική για να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια γνώσης της αγγλικής γλώσσας για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
 3. Δύο Συστατικές Επιστολές από πρόσωπο που γνωρίζει τον υποψήφιο.
 4. Προσωπική Δήλωση: Μια επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητες  του υποψηφίου, το βιογραφικό του, καθώς επίσης οι προσδοκίες του από το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο θα τον βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας του.Δύο συστατικές επιστολές, από πρόσωπα που γνωρίζουν τον υποψήφιο φοιτητή.
 5. Τελική αξιολόγηση: Η Επιτροπή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των υποψηφίων που θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα, θα αποφασίσει αξιοκρατικά και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιοι είναι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα: ακαδημαϊκά και άλλα σχετικά προσόντα, επαγγελματική εμπειρία, συστατικές επιστολές, καλή γνώση μιας τουλάχιστον πρόσθετης ξένης γλώσσας, ερευνητικές δυνατότητες του υποψηφίου.

Μόνιμο Ακαδημαϊκό Προσωπικό Προγράμματος

 • Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής
 • Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής
 • Ειρήνη Σταματούδη, Καθηγήτρια
 • Χριστίνα Ιωάννου, Αν. Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Κοσμήτορας Νομικής Σχολής
 • Χρήστος Παπαστυλιανός, Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Νομικής
 • Δήμητρα Σορβατζιώτη, Αν. Καθηγήτρια
 • Κώστας Στρατηλάτης, Αν. Καθηγητής
 • Νίκος Δαβράδος, Επισκ. Αν. Καθηγητής
 • Οδυσσέας Χρήστου, Επ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Τμήματος Νομικής
 • Νίκος Κουμουτζής, Επ. Καθηγητής
 • Στέργιος Μήτας, Λέκτορας
 • Δημήτριος Κουκιάδης, Λέκτορας
 • Κωνσταντίνος Δημαρέλλης, Λέκτορας
 • Κωνσταντίνος Ρόκας, Λέκτορας
 • Γιώργος Τσαούσης, Λέκτορας
 • Φώτιος Νικολάου, Λέκτορας