Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής - Εξ Αποστάσεως

στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου

Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας (MEd, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως

Διάρκεια Σπουδών (έτη)
3 Εξάμηνα
Τίτλος Σπουδών
Επιστήμες Αγωγής: Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας (MEd, 3 εξάμηνα)
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Μέθοδος Φοίτησης
Εξ Αποστάσεως
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
90

Πληροφορίες

Loading ...

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι διπλός. Από τη μια, να βοηθήσει το φοιτητή να αποκτήσει βαθιά γνώση στον τομέα της εξειδίκευσής του μέσα από (α) την παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων σε προκεχωρημένο επίπεδο, (β) τη μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, και (γ) την αλληλεπίδραση με τα Μέλη ΔΕΠ και τους υπόλοιπους φοιτητές. Από την άλλη, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα από (α) την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, (β) την ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας, και (γ) τη συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια ερευνητικού περιεχομένου. Γενικά, ο συνολικός σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει το φοιτητή να γίνει σκεπτόμενο άτομο και επιστήμων παιδαγωγός.

Στόχοι

 1. Να εξοικειωθούν με τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία, έτσι ώστε να οδηγηθούν στην αυτόνομη επιστημονική έρευνα μέσω της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της απόκτησης δεξιοτήτων για τη διαχείριση επιστημονικών θεμάτων που άπτονται της γλώσσας και της λογοτεχνίας.
 2. Να αποκτήσουν όλες εκείνες τις εξειδικευμένες γνώσεις και μεθόδους που θα τους είναι απαραίτητες για ποικίλες καινοτόμες εφαρμογές, γλωσσολογικές, διδακτικές-μεθοδολογικές και παιδαγωγικές, με έμφαση στα διαδραστικά περιβάλλοντα και τις διαθεματικές έννοιες.
 3. Να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για τη γλωσσική ποικιλία, τον πολιτιστικό και πολιτισμικό πλούτο, να αναπτύξουν δεξιότητες που θα λειτουργήσουν σταδιακά ως συνισταμένη ανάπτυξης πρακτικών διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
 4. Να εμβαθύνουν στη μεθοδολογία, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, ξεκινώντας από αμιγώς θεωρητικές εμβαθύνσεις και φτάνοντας ως τις επιτόπιες έρευνες και τις μελέτες περίπτωσης.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος έχουν τις παρακάτω επιλογές:

 1. Να επιδιώξουν διοικητική θέση σε επίπεδο σχολείου (π.χ. Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής) ή/και Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (π.χ. Επιθεωρητής).
 2. Να εργαστούν ως επιμορφωτές στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 3. Να καταλάβουν ακαδημαϊκή θέση σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να επιδιώξουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Η αξιολόγηση στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με διάφορους τρόπους. Υπάρχει συνεχής αξιολόγηση με συντελεστή βαρύτητας περίπου 40%. Γι’ αυτή την αξιολόγηση μπορεί να γίνεται, επιλεκτικά, εκπόνηση εργασίας, ατομική ή/και ομαδική παρουσίαση και ενδιάμεση εξέταση. Υπάρχει, επίσης, τελική αξιολόγηση με συντελεστή βαρύτητας, ο οποίος κυμαίνεται στο 60%. Ο φοιτητής ενημερώνεται για την επίδοσή του στο κάθε μάθημα. Οι βαθμοί των επιμέρους μαθημάτων συμψηφίζονται και, με βάση ειδικό λογάριθμο, υπολογίζεται ο σταθμικός μέσος όρος του εξαμήνου και ο αθροιστικός σταθμικός μέσος όρος για το σύνολο των σπουδών.

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή άλλο αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν.

 

Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paper-based ή 213 για εξέταση computer-based, ή Internet-based TOEFL (iBT) με βαθμολογία τουλάχιστον 79-80 ή GCSE “O” Level με ελάχιστο βαθμό  “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5 ή επιτυχία στις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επίπεδο  ENGL-100. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων, βοηθώντας τους φοιτητές να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Πρέπει να συμπληρωθούν μαθήματα, σε ορθή αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων, τα οποία ανέρχονται σε 90 ECTS πιστωτικές μονάδες.

Απαιτείται, επίσης, ελάχιστος σταθμικός μέσος όρος 2.0 στο σύνολο των σπουδών. Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να ακολουθήσει ένα από δυο Σχήματα: Σχήμα Α και Σχήμα Β.

Φοιτητής που επιλέγει το Σχήμα Α πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς:

 • Δύο μαθήματα Έρευνας και Αξιολόγησης (18 ECTS)
 • Ένα μάθημα από τις Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης (9 ECTS)
 • Τρία υποχρεωτικά (27 ECTS) και τρία επιλεγόμενα μαθήματα (27 ECTS) της Κατεύθυνσης (54 ECTS)
 • Τρία Σεμινάρια (9 ECTS)

Φοιτητής που επιλέγει το Σχήμα Β πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς:

 • Δύο μαθήματα Έρευνας και Αξιολόγησης (18 ECTS)
 • Ένα μάθημα από τις Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης (9 ECTS)
 • Τρία υποχρεωτικά (27 ECTS) και ένα επιλεγόμενο μάθημα (9 ECTS) της Κατεύθυνσης (36 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Εργασία (18 ECTS)
 • Τρία Σεμινάρια (9 ECTS)
 1. Να εμβαθύνουν στη βασική βιβλιογραφία της Κατεύθυνσης.
 2. Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, αρχές και μοντέλα της Κατεύθυνσης που επέλεξαν και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στο σχολικό συγκείμενο.
 3. Να εξετάσουν κριτικά αποτελέσματα ερευνών στην Κατεύθυνση και τις προεκτάσεις τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα και το εκπαιδευτικό σύστημα. 
 4. Να επισημάνουν προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και του συστήματος και να προγραμματίσουν έρευνα για την αντιμετώπισή τους.
 5. Να αναλύουν κριτικά εκπαιδευτικά προβλήματα εξετάζοντας τις κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις τους και να σχεδιάσουν δράση για την αντιμετώπισή τους.
 6. Να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους που σχετίζονται με την Κατεύθυνση με στόχο τη βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών ή την εισαγωγή νέων διαδικασιών.
 7. Να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται στην Κατεύθυνση, π.χ. διοίκηση σχολείου, ποιοτική διδασκαλία, συνεκπαίδευση. 
 8. Να εφαρμόζουν δεξιότητες που απέκτησαν για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, π.χ. αξιολόγηση μαθητών/συστήματος/ προγραμμάτων, προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με εσωτερικά και εξωτερικά ακροατήρια, καθοδήγηση, επιμόρφωση και ανάπτυξη.
 9. Να αξιοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο κατά την εισαγωγή καινοτομιών και την εισαγωγή νέων πρακτικών και διαδικασιών.
 10. Να ενεργούν ως φορείς αλλαγής και καινοτομίας και να στηρίζουν βελτιωτικές προσπάθειες
Section: A - Έρευνα και Αξιολόγηση
Min. Credits: 6  Max. Credits: 6
Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 18
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EDUC-510DLΕκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας9
EDUC-511DLΑρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας9
EDUC-512DLΠοσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική9
EDUC-610DLΜέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση9
EDUC-611DLΠροκεχωρημένες Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας9
EDUC-612DLΠροκεχωρημένες Μορφές Στατιστικής Ανάλυσης9
Section: B - Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
Min. Credits: 3  Max. Credits: 3
Min. ECTS Credits: 9  Max. ECTS Credits: 9
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EDUC-500DLΦιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση9
EDUC-501DLΨυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση9
EDUC-502DLΚοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση9
EDUC-503DLΕκπαιδευτικά Κινήματα και Νεωτερισμοί9
EDUC-504DLΣυγκριτική Παιδαγωγική9
EDUC-505DLΘεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης9
EDUC-601DLΜάθηση και Νόηση9
Section: C - Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
Min. Credits: 9  Max. Credits: 9
Min. ECTS Credits: 27  Max. ECTS Credits: 27
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EDUC-544DLΘεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας9
EDUC-545DLΔιδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Κειμένων9
EDUC-546DLΔιδακτική της Λογοτεχνίας9
Section: D - Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής - Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
Min. Credits: 3  Max. Credits: 9
Min. ECTS Credits: 9  Max. ECTS Credits: 27
Notes: Σχήμα Α: 3 μαθήματα (9 CR/27 ECTS) ή Σχήμα Β: 1 μάθημα (3 CR/9 ECTS) και EDUC-699DL Διατριβή Μάστερ (6 CR/18 ECTS) Το EDUC-697DL και το EDUC-699DL εκπονούνται στο πεδίο της Διδακτικής της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας. Το μάθημα EDUC-697DL μπορεί να επιλεγεί μόνο μετά από συναίνεση του Προέδρου του Τμήματος και Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EDUC-543DLΘεωρητική Γλωσσολογία9
EDUC-547DLΘεωρία και Μεθοδολογία της Ανάγνωσης και της Γραφής9
EDUC-548DLΚειμενογλωσσολογία9
EDUC-549DLΨυχολογία της Γλώσσας: Ανάπτυξη και Παθολογία του Λόγου9
EDUC-644DLΙστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας9
EDUC-645DLΙστορία της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους9
EDUC-647DLΓλώσσα και Πολιτισμός9
EDUC-697DLΕξατομικευμένη Μελέτη9
Section: E - Σεμινάρια
Min. Credits: 3  Max. Credits: 3
Min. ECTS Credits: 9  Max. ECTS Credits: 9
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EDUC-591DLΣεμινάριο Ι: Θεματικά Πεδία Κατεύθυνσης3
EDUC-592DLΣεμινάριο ΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων3
EDUC-593DLΣεμινάριο ΙΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων3
Section: F - Μεταπτυχιακή Εργασία
Min. Credits: 6  Max. Credits: 6
Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 18
Notes: EDUC-699DL Διατριβή Μάστερ είναι υποχρεωτική για το Σχήμα Β και εκπονείται στο πεδίο της Διδακτικής της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας.
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EDUC-699DLΜεταπτυχιακή Εργασία18

Semester 1

Course CodeCourse TitleECTS Credits
EDUC-500DLΦιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση9
EDUC-510DLΕκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας9
EDUC-543DLΘεωρητική Γλωσσολογία9
EDUC-591DLΣεμινάριο Ι: Θεματικά Πεδία Κατεύθυνσης3

Semester 2

Course CodeCourse TitleECTS Credits
EDUC-544DLΘεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας9
EDUC-592DLΣεμινάριο ΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων3
EDUC-610DLΜέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση9
EDUC-645DLΙστορία της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους9

Semester 3

Course CodeCourse TitleECTS Credits
EDUC-545DLΔιδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Κειμένων9
EDUC-546DLΔιδακτική της Λογοτεχνίας9
EDUC-593DLΣεμινάριο ΙΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων3
EDUC-647DLΓλώσσα και Πολιτισμός9
Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

Note: Under construction and subject to verification (Academic Year 2017- 2018)