Welcome Message

Προπτυχιακά προγράμματα
Σκοποί και Στόχοι

Ι. Τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης νηπιαγωγών

Ο γενικός σκοπός του τετραετούς προγράμματος νηπιαγωγών είναι να προετοιμάσει νηπιαγωγούς-παιδαγωγούς για παιδιά ηλικίας 3-6 ετών. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος νηπιαγωγός πρέπει να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και ταυτόχρονα να διαμορφώσει τις στάσεις που θα του επιτρέψουν, από τη μια, να οργανώσει το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας και, από την άλλη, να υποβοηθήσει την ανάπτυξη τους στο γνωσιολογικό, κοινωνικό, συναισθηματικό και ηθικό τομέα. Τόσο το περιεχόμενο των μαθημάτων όσο και η μεθοδολογία τους στοχεύουν να οδηγήσουν στο σκεπτόμενο εκπαιδευτικό-παιδαγωγό, που είναι ικανός για αναστοχασμό και αυτοκριτική των παιδαγωγικών και διδακτικών αποφάσεών του και ο οποίος έχει την ικανότητα και τη διάθεση για διορθωτική επανάδραση. Ο παραπάνω γενικός σκοπός αναλύεται σε επιμέρους στόχους, ως αποτέλεσμα των οποίων αναμένεται ότι ο φοιτητής:
· Θα εμβαθύνει στις θεωρητικές βάσεις της αγωγής και του διδακτικού έργου μελετώντας τις ιστορικές, φιλοσοφικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της αγωγής και μάθησης.
· Θα γνωρίσει βασικές έννοιες, αρχές και γενικεύσεις της παιδαγωγικής επιστήμης και συνεπώς θα κατανοήσει πώς αυτές οριοθετούν την οργάνωση και άσκηση του διδακτικού έργου στο νηπιαγωγείο.
· Θα αποκτήσει τις διδακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για αποτελεσματική οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας.
· Θα αποκτήσει τα εφόδια που απαιτούνται για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της κριτικής ικανότητας και της δημιουργικότητας των μαθητών.
· Θα αναπτύξει δεξιότητες έρευνας και το πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης.

ΙΙ. Τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης δασκάλων

Ο γενικός σκοπός του τετραετούς προγράμματος δασκάλων είναι να προετοιμάσει δασκάλους-παιδαγωγούς για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος δάσκαλος πρέπει να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και ταυτόχρονα να διαμορφώσει τις στάσεις που θα του επιτρέψουν, από τη μια, να οργανώνει το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών σχολικής ηλικίας και, από την άλλη, να υποβοηθήσει την ανάπτυξη τους στον κοινωνικό, συναισθηματικό και ηθικό τομέα. Τόσο το περιεχόμενο των μαθημάτων όσο και η μεθοδολογία τους στοχεύουν να οδηγήσουν στο σκεπτόμενο εκπαιδευτικό-παιδαγωγό, που είναι ικανός για αναστοχασμό και αυτοκριτική των παιδαγωγικών και διδακτικών αποφάσεών του και ο οποίος έχει την ικανότητα και τη διάθεση για διορθωτική επανάδραση. Ο παραπάνω γενικός σκοπός αναλύεται σε επιμέρους στόχους, ως αποτέλεσμα των οποίων αναμένεται ότι ο φοιτητής:
· Θα εμβαθύνει στις θεωρητικές βάσεις της αγωγής και του διδακτικού έργου μελετώντας τις ιστορικές, φιλοσοφικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της αγωγής και μάθησης.
· Θα γνωρίσει βασικές έννοιες, αρχές και γενικεύσεις της παιδαγωγικής επιστήμης και συνεπώς θα κατανοήσει πώς αυτές οριοθετούν την οργάνωση και άσκηση του διδακτικού έργου στο δημοτικό σχολείο.
· Θα αποκτήσει τις διδακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για αποτελεσματική οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας.
· Θα αποκτήσει τα εφόδια που απαιτούνται για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της κριτικής ικανότητας και της δημιουργικότητας των μαθητών.
· Θα κατανοήσει το ρόλο του σχολείου στο σύγχρονο κόσμο και ειδικότερα την αποστολή του να προαγάγει τις ιδέες τις πολιτειότητας, της διαπολιτισμικότητας, της δημοκρατικής αντίληψης, της συνεργασίας και αλληλοκατανόησης.
· Θα αναπτύξει δεξιότητες έρευνας και το πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης.
· Θα είναι σε θέση να λειτουργήσει ως φορέας βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και της γενικότερης ανάπτυξης του περίγυρου στον οποίο θα εργάζεται.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Η Σχολή προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε επίπεδο Master με τίτλο «Επιστήμες Αγωγής». Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων να προχωρήσουν σε εξειδικευμένες σπουδές σε τρεις κατευθύνσεις των Επιστημών Αγωγής: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση, Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας, Ειδική Εκπαίδευση.
Η Σχολή προσφέρει επίσης διδακτορικό πρόγραμμα με τίτλο «Επιστήμες Αγωγής» σε δυο κατευθύνσεις: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση και Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας.

Επίπεδο Μάστερ

1. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
Επιδίωξη του προγράμματος είναι να συμβάλει στην αναμόρφωση της διοίκησης των σχολείων και γενικότερα της εκπαίδευσης, προετοιμάζοντας εκπαιδευτικούς ηγέτες, οι οποίοι θα είναι ιδεολογικά και τεχνοκρατικά έτοιμοι να προβούν σε βελτιωτικές προσπάθειες, μεγιστοποιώντας, ταυτόχρονα, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των υλικών πόρων που έχουν στη διάθεσή τους. Οι γενικοί σκοποί του προγράμματος περιγράφονται ως εξής:
· Να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη στην εκπαίδευση, τα οποία είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και, επομένως, να ενεργούν έλλογα και κριτικά κατά την άσκηση του ρόλου που αναλαμβάνουν.
· Να δημιουργήσει το πλαίσιο αναφοράς και να προσφέρει ευκαιρίες άσκησης των φοιτητών σε δεξιότητες οργάνωσης και διοίκησης.
· Να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη στην εκπαίδευση τα οποία, από τη μια, είναι κριτικοί αναγνώστες ερευνών και, από την άλλη, ικανοί να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν τη δική τους έρευνα δράσης είτε σε επίπεδο σχολείου είτε σε επίπεδο εκπαιδευτικής περιφέρειας.

Οι τρεις αυτοί σκοποί του προγράμματος αναλύονται σε επιμέρους στόχους. Αναμένεται ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο φοιτητής:
· Θα έχει κατανοήσει βασικές έννοιες, αρχές και μοντέλα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας.
· Θα αντιλαμβάνεται τη σχολική μονάδα ως ανοικτό σύστημα, το οποίο από τη μια βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί και από την άλλη ρυθμίζει ορθολογιστικά τη δράση του για αξιοποίηση των εισροών που δέχεται, για τη μεθόδευση των διαδικασιών που ακολουθεί και για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του.
· Θα αντιλαμβάνεται τη δυναμική της ομάδας και θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό του σχολικού οργανισμού για τη μετατροπή του σε μανθάνουσα κοινότητα.
· Θα έχει ασκηθεί σε δεξιότητες οργάνωσης, διοίκησης και ηγεσίας όπως: επικοινωνία, λήψη αποφάσεων, προγραμματισμός, οργάνωση και προεδρία συνεδρίας, ανάπτυξη προσωπικού, αξιολόγηση προγραμμάτων και σχολικού έργου.
· Θα έχει εμβαθύνει στη θεωρία και τη μεθόδευση εισαγωγής καινοτομιών στην εκπαίδευση, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας, στην αξιολόγηση προσωπικού και στην αξιολόγηση προγραμμάτων και σχολικού έργου.
· Θα έχει μελετήσει σε βάθος θεωρητικά θέματα της εκπαίδευσης, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τη φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ψυχολογική θεώρησή της.
· Θα είναι ικανός να αξιοποιεί τα αποτελέσματα ερευνών, αναφορικά με την άσκηση ρόλων στην εκπαίδευση και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, θα είναι ικανός να προγραμματίζει και να ολοκληρώνει έρευνα δράσης για σκοπούς αυτοβελτίωσης.

2. Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας

Γενική επιδίωξη της κατεύθυνσης είναι η προώθηση ποιοτικής διδασκαλίας μέσα από παιδαγωγική καθοδήγηση και ανάπτυξη προσωπικού καθώς και αξιολόγηση της διδασκαλίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ο γενικός αυτός σκοπός εξειδικεύεται σε επιμέρους στόχους. Αναμένεται ότι ο φοιτητής που θα ακολουθήσει την εν λόγω κατεύθυνση θα είναι σε θέση:
· Να προωθεί και να στηρίζει ποιοτική διδασκαλία μέσα από την ανάλυση κοινωνιολογικών, φιλοσοφικών και ψυχολογικών παραδοχών αναφορικά με την οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση της διδασκαλίας.
· Να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας, ασκώντας καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο τόσο ως προς την ανάπτυξη προγραμμάτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και ως προς την οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση της διδασκαλίας.
· Να εμβαθύνει στα πορίσματα ερευνών καθώς και σε μεθοδολογικά ζητήματα αναφορικά με την οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας.
· Να αξιοποιεί τη νεότερη τεχνολογία για σκοπούς διδασκαλίας και μάθησης.
· Να εμβαθύνει σε θέματα τεχνογνωσίας τα οποία σχετίζονται με θέματα κατασκευής δοκιμίων επιτευγμάτων, ανάλυσης και τεκμηρίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης της ακαδημαϊκής προόδου των μαθητών.
· Να εφαρμόζει ποικιλία τεχνικών για συστηματική παρατήρηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας.
· Να εμβαθύνει σε θέματα τεχνογνωσίας, τα οποία σχετίζονται με την παιδαγωγική καθοδήγηση και την ανάπτυξη προσωπικού.
· Να ασκεί ρόλο «καταλύτη» σε θέματα ποιοτικής διδασκαλίας, σχολικής κουλτούρας και σχολικού οράματος, καθώς και ανάπτυξης της σχολικής μονάδας, ως συνόλου.
· Να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της σχολικής ζωής, αξιοποιώντας έννοιες και αρχές της φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και ψυχολογίας.
· Να εξετάζει κριτικά τα αποτελέσματα εκπαιδευτικών ερευνών και τις προεκτάσεις τους στην καθημερινή εργασία της σχολικής μονάδας και να οργανώνει τη δική του ερευνητική προσπάθεια για έρευνα δράσης.

3. Ειδική Εκπαίδευση

Γενικός σκοπός της κατεύθυνσης είναι να βοηθήσει το φοιτητή να εμβαθύνει στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής (συμπεριληπτικής) εκπαίδευσης τόσο από θεωρητική όσο και πρακτική άποψη. Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι ο φοιτητής που θα παρακολουθήσει την κατεύθυνση αυτή θα είναι σε θέση:
· Να γνωρίζει τις σύγχρονες απόψεις για την ειδική (συμπεριληπτική) εκπαίδευση και να τις αντιμετωπίζει θετικά.
· Να κατανοεί τη σημασία της συνεκπαίδευσης-συμπερίληψης και να αποδέχεται τη φιλοσοφία της.
· Να γνωρίσει διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ασκηθεί στη χρήση τους.
· Να εισηγείται και να εφαρμόζει ο ίδιος κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών.
· Να βοηθά συναδέλφους του εκπαιδευτικούς, που διδάσκουν σε συνηθισμένες τάξεις, να επιλύουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
· Να εξετάζει κριτικά τα αποτελέσματα ερευνών που σχετίζονται με την Ειδική Εκπαίδευση.
· Να αποκτήσει το επιστημονικό υπόβαθρο για τη διεξαγωγή μελετών στην ειδική εκπαίδευση.

Διδακτορικό Επίπεδο

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής και στις κατευθύνσεις (α) Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση και (β) Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας σκοπεύει να συστηματοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και μεθόδους έρευνας, να αναπτύξει την ικανότητα επινόησης, σχεδιασμού και υλοποίησης της παιδαγωγικής έρευνας, να συμβάλει μέσω πρωτότυπης έρευνας, κριτικής σκέψης και σύνθεσης ιδεών στην επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων και στο χειρισμό θεμάτων εμπειρογνωμοσύνης, ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το Διδακτορικό Πρόγραμμα να μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες στο χώρο εργασίας τους. Ο σκοπός αυτός του Διδακτορικού προγράμματος αναλύεται σε επιμέρους στόχους, όπως:
· Βαθιά κατανόηση των τάσεων που επικρατούν στο γνωστικό αντικείμενο που επιλέγει ο υποψήφιος διδάκτορας και στις ερευνητικές προσεγγίσεις του.
· Προγραμματισμός και ολοκλήρωση έρευνας μεγάλης κλίμακας, ως αποτέλεσμα της οποίας προκύπτει παραγωγή νέας γνώσης και συνεισφορά στην ανάπτυξη των Επιστημών Αγωγής.
· Προώθηση αλλαγής και ανάπτυξης στον εργασιακό χώρο.
· Ανάληψη ηγετικού ρόλου στον τομέα της ειδικότητας και στον εργασιακό χώρο.