Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι το διακριτικό σήμα για τις εκδόσεις τίτλων σχετικών με την αποστολή του Πανεπιστημίου.

Από το 1994 μέχρι σήμερα, πέραν των πολυάριθμων ερευνών, μελετών και αναλύσεων, καθώς και εγγράφων πολιτικής και πρακτικών συνεδρίων, έχουν κυκλοφορήσει περισσότεροι από ογδόντα τίτλοι. 

Η συλλογή, η οποία περιλαμβάνει ελληνικές και αγγλικές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, εστιάζει κυρίως στην Κύπρο – αναπτύσσοντας μια σημαντική δημόσια συζήτηση για σύγχρονα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα. Καλύπτοντας ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα θεμάτων, οι πιο πρόσφατες κυκλοφορίες αφορούσαν στους τομείς της φιλοσοφίας, τις επικοινωνίες, τη διεθνή πολιτική, την ανθρωπολογία, την ιστορία και τον πολιτισμό.
Στις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα βρείτε πέραν των ογδόντα (80) βιβλίων και άλλων εκδόσεων.