Μνημόνιο Συνεργασίας της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συμφώνησε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το ερευνητικό Ινστιτούτο Max Planck Αλλοδαπού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht) με σκοπό τις ερευνητικές συνέργειες και τη διοργάνωση αμοιβαίων δραστηριοτήτων στο πεδίο του διεθνούς ποινικού δικαίου.

Το Ινστιτούτο Max Planck Αλλοδαπού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου με έδρα το Freiburg της Γερμανίας ιδρύθηκε το 1947 και έγινε τμήμα της Max Planck Society το 1966. Με επικεφαλής τους Ulrich Sieber και Hans-Jörg Albrecht, το Ινστιτούτο θεωρείται ως το κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα της Γερμανίας στο πεδίο του ποινικού δικαίου και εγκληματολογίας, ενώ η βιβλιοθήκη του περιλαμβάνει περισσότερους από 400.000 τίτλους στο πεδίο του ποινικού δικαίου και της εγκληματολογίας.

Η συμφωνία επιστημονικής συνεργασίας προβλέπει τη διοργάνωση κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια και άλλες συναφείς δραστηριότητες και ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με κορυφαία ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς. Την ευθύνη για υλοποίηση της συμφωνίας συνεργασίας εκ μέρους της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει αναλάβει ο Καθηγητής Εγκληματολογίας και Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νέστωρ Κουράκης.